0

Werkrelatie tussen cliënt en therapeut: voorspeller goede behandeluitkomsten

19 July 2016

Alliantie, oftewel de werkrelatie tussen de cliënt en de therapeut, is een consistente voorspeller van goede behandeluitkomsten van psychotherapie bij volwassenen. Er is echter weinig bekend over de rol van alliantie in gezinstherapie en systeemtherapie. Ook is weinig bekend over hoe de alliantie in een behandeling zich verhoudt tot de modeltrouw van de therapeut. Binnen MST is namelijk bekend dat modeltrouw een belangrijke voorspeller is voor goede behandeluitkomsten.

In het huidige onderzoek is gekeken hoe alliantie en modeltrouw elkaar beïnvloeden tijdens MST. Hiervoor zijn gegevens geanalyseerd van 1970 Nederlandse gezinnen die MST kregen. De vraag was of de alliantie in de ene maand voorspellend was voor de modeltrouw in de volgende maand, en andersom. Daarnaast is bekeken of de resultaten verschillend waren voor verschillende type cliënten. Hiertoe werden demografische kenmerken van het gezin, type en ernst van de gedragsproblematiek van de jongere, en het juridisch kader als variabelen meegenomen. Alliantie en modeltrouw werden gemeten met de TAM-R, de maat voor modeltrouw binnen MST. Deze vragenlijst werd tijdens de behandeling maandelijks telefonisch afgenomen bij de gezinnen.

De resultaten tonen aan dat alliantie en modeltrouw elkaar onderling kunnen versterken. Alliantie in de ene maand was voorspellend voor modeltrouw in de volgende maand en andersom. De alliantie lijkt de basis te vormen en maakt het daarmee mogelijk makkelijker om het behandelmodel te volgen. De modeltrouw verstevigt vervolgens de cliënt-therapeut relatie, mogelijk doordat de cliënt vertrouwen krijgt in de vaardigheden van de therapeut en daar de resultaten van ziet.

Zie voor het volledige artikel:

Lange, Van der Rijken, Delsing, Busschbach, Van Horn, & Scholte (2016). Alliance and adherence in a systemic therapy. Child and Adolescent Mental Health. doi:10.1111/camh.12172<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/camh.12172/pdf>