Wat is MST?

MST is een gezinsbehandeling voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, bij wie uithuisplaatsing of detentie dreigt. Het is bewezen dat MST werkt en daarom garanderen we goede resultaten.

Gedragswetenschapper jeugdreclassering:

“MST is het enige programma dat wij zijn tegengekomen dat daadwerkelijk doet wat het van te voren belooft en dat niet afhaakt als de jongere niet meewerkt.”

 

Jongeren met ernstige gedragsproblemen

Sommige jongeren lopen vast. Ze spijbelen, gebruiken drugs, of zijn agressief. Soms mondt hun gedrag uit in criminaliteit: denk aan diefstal, geweld, dealen en loverboy-problematiek.

Het gedrag van deze jongens en meiden is enorm moeilijk voor hun omgeving. Ouders weten niet wat ze met hun kind aan moeten, broers en zussen voelen zich onveilig en op school worden ze geweerd.

Als er niet wordt ingegrepen, staat de toekomst van de jongere op het spel. Dan dreigt opname in de gesloten jeugdzorg of in een justitiële jeugdinrichting.

Voor deze jongeren en hun omgeving kan MST uitkomst bieden.

MST: de hele omgeving wordt meegenomen

MST staat voor Multisysteem Therapie. Met systeem bedoelen we: de school, het gezin, vrienden, sportclubs en ander plekken. Al deze systemen beïnvloeden ons. Gaat in één daarvan iets mis, dan kan een kind slecht gedrag gaan vertonen.

Wanneer ouders zelf met problemen worden geconfronteerd, krijgt de jongere misschien onbedoeld meer vrijheid dan goed voor hem is. Als vrienden drugs gebruiken, valt het niet mee om zelf clean te blijven. Slechte cijfers op school nodigen uit tot spijbelen en criminele buurtgenoten worden interessant. Tel daar het karakter van de jongere bij op en het kan zijn dat hij of zij ontspoort.

 

Multisysteem Therapie kijkt naar alle systemen waar een jongere mee te maken heeft. Drie tot 5 maanden lang komt een therapeut meerdere keren per week langs. Thuis, op school, dáár waar begeleiding nodig is. Samen kijken ze naar oplossingen.

 

Meerdere vormen van MST

Niet elk probleem is op dezelfde manier op te lossen, soms is meer aan de hand. In de loop van de jaren hebben we MST daarom uitgebreid. Er zijn nu verschillende vormen, zodat we de behandeling zo goed mogelijk op de jongere en zijn of haar omgeving kunnen laten aansluiten.

De aanpassingen in het MST-programma hebben tot de volgende variaties geleid:

Substance abuse (MST-SA)

MST-SA behandelt jongeren die door hun verslaving ernstige gedragsproblemen laten zien.

Licht Verstandelijk Beperkt (MST-LVB)

In samenwerking Stichting Prisma heeft de Viersprong MST-LVB ontwikkeld, een variant voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Child Abuse and Neglect (MST-CAN)

Deze vorm van MST richt zich op kinderen tussen de 6 en 17 jaar die slachtoffer zijn van kindermishandeling. De behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden en in alle gevallen is de Veilig Thuis betrokken.

Problem Sexual Behavior (MST-PSB).

Jongeren tussen de 10 en de 18 jaar die ernstig overschrijdend seksueel gedrag laten zien, krijgen deze vorm van MST. Deze behandeling duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden.

Gegarandeerd goede resultaten

Wij brengen de voortgang en resultaten van onze behandeling heel nauwkeurig in kaart. Bovendien is het effect van MST uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. We weten wat werkt. Daarom noemen we MST evidence-based – gebaseerd op bewijs. En daarom kunnen wij aan de start van een behandeling garanderen dat de doelen worden behaald.

De resultaten in een notendop:

  • 97% van de jongeren komt na MST niet opnieuw met politie in aanraking
  • 96% woont thuis of op zichzelf (en is niet uit huisgeplaatst)
  • 84% zit op school of heeft een baan

Dit zijn de cijfers over 2017. Lees meer…

Erkende behandeling

MST is bewezen effectief. Daarom heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) MST op het hoogste niveau opgenomen in haar databank.

Ouders: “Ik had genoeg van alle hulpverlening. Ben blij dat ik MST eindelijk toch heb gedaan. Het gaat heel goed met mijn zoon”

 

Lees hoe MST werkt