98

Wat is MST?

Multisysteem Therapie is een gezinsbehandeling voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar, bij wie uithuisplaatsing of detentie dreigt. Het is bewezen dat MST werkt en daarom garanderen we goede resultaten.

Jongeren met ernstige gedragsproblemen

Sommige jongeren lopen vast. Ze spijbelen, gebruiken drugs, of zijn agressief. Soms mondt hun gedrag uit in criminaliteit: denk aan diefstal, geweld, dealen en loverboy-problematiek.

Het gedrag van deze jongens en meiden is enorm moeilijk voor hun omgeving. Opvoeders weten niet wat ze met hun kind aan moeten, broers en zussen voelen zich onveilig en op school worden ze geweerd.

Als er niet wordt ingegrepen, staat de toekomst van de jongere op het spel. Dan dreigt opname in de gesloten jeugdzorg of in een justitiële jeugdinrichting.

Voor deze jongeren en hun omgeving kan MST uitkomst bieden.

Gedragswetenschapper jeugdreclassering:

“MST is het enige programma dat wij zijn tegengekomen dat daadwerkelijk doet wat het van te voren belooft en dat niet afhaakt als de jongere niet meewerkt.”

MST: de hele omgeving wordt meegenomen

MST staat voor Multisysteem Therapie. Met systeem bedoelen we: de school, het gezin, vrienden, sportclubs en ander plekken. Al deze systemen beïnvloeden ons. Gaat in één daarvan iets mis, dan kan een kind slecht gedrag gaan vertonen.

Wanneer opvoeders zelf met problemen worden geconfronteerd, krijgt de jongere misschien onbedoeld meer vrijheid dan goed voor hem is. Als vrienden drugs gebruiken, valt het niet mee om zelf clean te blijven. Slechte cijfers op school nodigen uit tot spijbelen en criminele buurtgenoten worden interessant. Tel daar het karakter van de jongere bij op en het kan zijn dat hij of zij ontspoort.

Multisysteem Therapie kijkt naar alle systemen waar een jongere mee te maken heeft. Drie tot 5 maanden lang komt een therapeut meerdere keren per week langs. Thuis, op school, dáár waar begeleiding nodig is. Samen kijken ze naar oplossingen.

 

Meerdere vormen van MST

Niet ieder probleem is op dezelfde manier op te lossen, soms is er meer nodig. In de loop van de jaren is Multisysteem therapie daarom aangepast voor verschillende doelgroepen. Zo kunnen we de behandeling zo goed mogelijk op de jongere en zijn of haar omgeving laten aansluiten. Alle MST behandelingen vinden volledig plaats in de thuissituatie

De aanpassingen in het MST-programma hebben tot de volgende specialisaties (adaptaties) geleid:

 • MST-SA (Substance abuse) bij middelenmisbruik
  MST-SA richt zich op jongeren tussen de 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen die drugs en/of alcohol gebruiken, of een gameverslaving hebben. Deze specialisatie van multisysteemtherapie is bewezen effectief en duurt gemiddeld 4 tot 5 maanden.
 • MST-CAN (Child Abuse and Neglect)
  Deze vorm van multisysteemtherapie richt zich op kinderen tussen de 6 en 17 jaar die slachtoffer zijn van kindermishandeling of verwaarlozing. Een MST-CAN behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Alle gezinsleden worden betrokken bij de behandeling. MST-CAN is bewezen effectief.
 • MST-ID (Intellectual Disability) bij een licht verstandelijke beperking
  MST-ID teams behandelen jongeren tussen de 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen. MST-ID is een specialisatie voor gezinnen waarin de jongere en/of een (of beide) ouder(s) een licht verstandelijke beperking hebben. MST-ID is bewezen effectief en duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.
 • MST-PSB (Problematic Sexual Behavior)
  MST-PSB richt zich op jongeren van 9 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kan er sprake zijn van andere gedragsproblemen. De behandeling is bewezen effectief en duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden.

Gegarandeerd goede resultaten

Wij brengen de voortgang en resultaten van onze behandeling heel nauwkeurig in kaart. Bovendien is het effect van MST uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. We weten wat werkt. Daarom noemen we MST evidence-based – gebaseerd op bewijs. En daarom kunnen wij aan de start van een behandeling garanderen dat de doelen worden behaald.

 

De resultaten in een notendop:

 • 97% van de jongeren komt na MST niet opnieuw met politie in aanraking
 • 96% woont thuis of op zichzelf (en is niet uithuisgeplaatst)
 • 84% zit op school of heeft een baan
Resultaten MST behandelingen

Erkende behandeling

MST is bewezen effectief. Daarom heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) MST op het hoogste niveau opgenomen in haar databank.