0

Start met MST thuis

Niet alle jongeren worden probleemloos volwassen. Soms lopen zij vast: gewoon pubergedrag mondt uit in spijbelen, vandalisme, drugsgebruik, geweld, arrestaties…Je zoon of dochter glijdt langzaam af. En hoewel je graag anders zou zien, weet je dat je dit niet alleen kunt oplossen.

Herken je dit en is de situatie zo erg dat je kind (misschien) uit huis geplaatst moet worden? Dan kan MST een oplossing bieden.

Kinderombudsman: “Kinderen hebben recht op best mogelijk zorg.”

MST: gegarandeerd resultaat, ook als je kind niet meewerkt

MST staat voor Multisysteem Therapie: samen met het gezin bedenkt een gespecialiseerde therapeut oplossingen die het probleemgedrag van jouw kind verminderen. Tegelijkertijd krijg je als ouder of verzorger begeleiding in de manier waarop je je kind opvoedt.

MST richt zich in eerste instantie op het veranderen van de omgeving van je kind. Door die omgeving, oftewel de ‘systemen’, aan te passen, beïnvloeden we de jongere. Op die manier wordt het probleemgedrag minder, zelfs als je zoon of dochter niet meewerkt.

Lees hoe een MST-behandeling eruit ziet.

De behandeling wérkt. Bekijk deze resultaten maar eens. Daarom durven wij te garanderen dat de situatie van je zoon of dochter én van de rest van het gezin verbetert.

Houd je kind thuis met MST

Ruim 40 teams, ook gespecialiseerd in aangepaste vormen van MST

Inmiddels werken er ruim 40 MST-teams in Nederland en België en elk jaar komen er meer bij. Bovendien is de standaard MST-behandeling uitgebreid om specifieke problemen te behandelen. Denk aan verslavingen, seksueel overschrijdend gedrag of het behandelen van jongeren met een beperking.

De kans is dus groot dat we ook jouw kind kunnen behandelen.

Hij of zij moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Tussen de 10 en 19 jaar
  • Thuiswonend
  • Geen acuut gevaar voor zelfmoord of psychose
  • Risico op uithuisplaatsing

 

MST een oplossing voor jouw kind?

De meeste jongeren worden naar ons doorverwezen, bijvoorbeeld door justitie, Bureau Jeugdzorg of een andere hulpverleningsinstelling.

Je kunt ook zelf contact opnemen. Op de team-pagina zie je welk MST-team dat het dichtst bij jou in de buurt zit. Onder de adresgegevens staat de link naar hun website. Daar vind je de contactgegevens. Het team bekijkt of jouw zoon of dochter in aanmerking komt voor de behandeling. Ze zullen je vervolgens ook begeleiden naar een snelle start.

Ouders: “Door MST meer positieve dan negatieve dagen”

 

Bekijk welk MST-team bij jou in de buurt zit