0

Start met MST in uw organisatie

MST richt zich op het behandelen van jongeren tussen de 10 en 19, die ernstig probleemgedrag vertonen.

In 6 fases MST in jouw organisatie

Voor meer informatie volgen hieronder de 6 fases die elke instelling doorloopt om MST toe te passen.

Fase 1 – de eerste oriëntatie

Wanneer je MST overweegt voor jouw organisatie, dan kun je bij ons terecht voor meer informatie. In een telefoongesprek overleg je met onze programma-ontwikkelaar of MST het juiste programma is voor jouw instelling.

Fase 2 – De haalbaarheid onderzoeken: go or no go?

Als dat zo is, vragen we je om te onderzoeken wat er in jouw organisatie nodig is om MST te kunnen uitvoeren. Dat doe je aan de hand van de programma-eisen. Je kijkt bijvoorbeeld naar de financiële mogelijkheden en de borging daarvan in afspraken met gemeenten. De eisen worden contractueel vastgelegd en 2 keer per jaar gecontroleerd. Aan de hand van dit haalbaarheidsonderzoek volgt de beslissing: go or no go?

Fase 3 – Planning en inbedden

Bij een ‘go’ begin je met de organisatorische uitwerking van MST. In deze fase leg je onder meer contact met de instellingen die gezinnen naar jullie toe leiden, zoals inkopers van de gemeente, managers bij Bureau Jeugdzorg en GGZ. Ook de rechtbank, de Raad van de Kinderbescherming, scholen, politie en andere jeugd-hulpverleningsginstellingen worden aangeschreven.

Fase 4 – Werving en plannen van eerste personeelstrainingen

Wanneer die contacten zijn gelegd, start je met de werving van personeel en de planning van de oriëntatietraining.

Fase 5- Opstarten

Alle therapeuten en supervisors krijgen een 5-daagse oriëntatietraining en ook jijzelf, als programmamanager, wordt getraind. De supervisors krijgen daarnaast een 2-daagse supervisortraining. In deze fase regel je de laatste praktische en inhoudelijke zaken voordat jullie daadwerkelijk starten.

Fase 6 – De klaar-voor-de-start-bijeenkomst

Tijdens de klaar-voor-de-start-bijeenkomst beoordelen alle betrokkenen, samen met MST-Nederland/België, of alles in orde is om te beginnen. Zodra iedereen de oriëntatietraining heeft gevolgd, gaan jullie van start.

Intensieve baan, uitgebreide ondersteuning

De behandelaar is 4 tot 5 maanden intensief bij het gezin betrokken. Hij of zij komt meerdere keren per week langs en is de hele periode 24 uur per dag beschikbaar. Zowel de opzet van het programma als de aard van de problematiek maken het werk van een MST-therapeut zeer de moeite waard, maar ook uitermate intensief.

 

Daarom krijgt hij nooit meer dan 6 gezinnen tegelijkertijd toegewezen. Bovendien werkt hij in een team met 3 andere therapeuten. Samen verzorgen ze de behandeling. Bij ziekte over vakantie neemt één van hen het contact met het gezin over. Een supervisor is minimaal 50% van de tijd betrokken en kijkt toe op de correcte uitvoering van het programma. Ten slotte stelt MST-Nederland/België een expert beschikbaar die wekelijks aansluit voor inhoudelijk advies.

 

Instellingen die MST uitvoeren, moeten voldoen aan strikte programma- en kwaliteitseisen. Wij kunnen de goede resultaten immers alleen garanderen als we zeker weten dat het programma volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. Elke behandeling wordt nauwgezet bijgehouden via ons kwaliteitssysteem en via onafhankelijke metingen. Samen vormen ze de basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken professionals.

 

Doorlopende opleidingen en trainingen

De ondersteuning stopt niet wanneer het MST-programma start met de uitvoering. Integendeel! Vier keer per jaar volgen alle teams en supervisors zogenaamde boosters – kleinschalige verdiepingstrainingen die volledig op maat worden aangeboden door de MST-expert.

Alle uitvoerende MST-professionals hebben toegang tot onze kennisdatabase ‘Schatkist’.

Als overkoepelende MST-organisatie coördineren wij voor MST relevante onderzoeken in Nederland, België en daarbuiten. Wij nemen er ook aan deel – met gegevens van behandelingen die de aangesloten instellingen hebben uitgevoerd.

 

MST therapeut:

“De situaties in de gezinnen kunnen echt heftig zijn,

je staat er niet alleen voor.

 

MST is voor mij een warm bad waardoor ik mijn werk kan blijven doen.”

Mogelijkheden bespreken

Wil je weten of, en hoe, MST in jouw instelling uitgevoerd kan worden? Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen.