0

Start met MST in jouw organisatie

Multisysteem Therapie is een bewezen effectieve behandeling op maat, voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar die ernstig probleemgedrag vertonen. En voor hun gezin. MST heeft als uitgangspunt dat het gedrag van de jongere beïnvloed wordt door meerdere factoren tegelijk: de jongere zelf, het gezin, vrienden, leeftijdsgenoten, de school en de buurt. Dit sociale netwerk wordt betrokken in de behandeling.

Uithuisplaatsing voorkomen of verkorten

Behandeling vindt plaats in de thuissituatie en is gericht op het verminderen van de risicofactoren van antisociaal gedrag. Tegelijkertijd worden beschermende factoren, binnen en buiten het gezin, versterkt. MST heeft als hoofddoel: uithuisplaatsing voorkomen of verkorten, delictgedrag afwenden en het hervatten van school of geïndiceerde dagbesteding. Zowel Nederlands als internationaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat MST hierin succesvol is in 9 van de 10 situaties.

MST-therapeut:

“Het probleemgedrag van de jongere komt altijd ergens vandaan. De vragen die wij stellen, zijn: ‘Wat maakt dat een jongere bepaald gedrag laat zien?’ En: ‘Waar kan de omgeving invloed op uitoefenen?’

Hoofddoelen MST:

  1. De jongere blijft thuis wonen (uithuisplaatsing wordt voorkomen) of woont weer thuis (uithuisplaatsing wordt verkort).
  2. De jongere gaat naar school, heeft werk of een geïndiceerde dagbesteding.
  3. De jongere vertoont geen delictgedrag dat leidt tot een actie door het systeem (zoals verwijzing naar Halt of gerechtelijke vervolging).
  4. Indien van toepassing: de jongere heeft problematisch middelengebruik en/of excessief gamen/gokken/internetgedrag verminderd. Zodat er geen sprake meer is van nadelige beïnvloeding van het dagelijks functioneren.Subdoelen:
  5. De opvoedingsvaardigheden van de opvoeders zijn zodanig verbeterd dat zij toekomstige problemen het hoofd kunnen bieden.
  6. De gezinsrelaties zijn verbeterd. Met name op de domeinen die ten grondslag lagen aan het probleemgedrag.
  7. Het netwerk voor informele sociale ondersteuning is verbeterd. En is voldoende om (informele en formele) ondersteuning te regelen indien nodig.
  8. De jongere heeft pro-sociale vrienden en activiteiten.
  9. De veranderingen in het gedrag van de jongere en in de systemen die bijdroegen aan het probleemgedrag (zoals voortkomend uit de probleemanalyses) lijken duurzaam.

 

MST in jouw organisatie in 6 stappen

Overweeg je om MST aan te gaan bieden in jouw organisatie? Veel jeugdzorginstanties in binnen- en buitenland gingen je voor. MST wordt uitgevoerd door zorgorganisaties die jongeren met ernstige gedragsproblemen willen behandelen met een bewezen effectief programma. Om zo blijvend resultaat te verkrijgen.

 

Elke organisatie die MST gaat aanbieden, doorloopt de volgende 6 stappen:

Stap 1 – Oriëntatie

Wanneer je MST overweegt voor jouw organisatie, kan je bij MST Nederland/België terecht voor informatie en overleg. Wij zijn licentiehouder en hét opleidings- en kwaliteitscentrum voor het behandelprogramma Multisysteem Therapie in Nederland en België. Onze programma-ontwikkelaar vertelt tijdens een oriënterend gesprek uitgebreid over MST en beantwoordt alle vragen. Jullie overleggen samen of MST het juiste programma is voor jouw zorginstelling. MST kan alleen aangeboden worden door organisaties die in teamverband werken.

 

Neem nu contact op of maak een afspraak.

 

Stap 2 – Haalbaarheid onderzoeken: go or no go?

Past Multisysteem Therapie bij jouw zorgorganisatie? Dan vragen we je om te onderzoeken wat er in jouw organisatie nodig is om MST te kunnen uitvoeren. Dat doen we aan de hand van de programma-eisen. Je kijkt bijvoorbeeld naar de behoefte aan MST in de regio en het aantal te verwachten verwijzingen. Ook kijk je naar de financiële mogelijkheden en de borging daarvan in afspraken met gemeenten. En of jouw organisatie in staat en bereid is om aan de verschillende MST programma-eisen te voldoen om de kwaliteit te borgen.

Aan de hand van dit haalbaarheidsonderzoek, dat in afstemming met ons plaatsvindt, geeft jouw organisatie aan of jullie MST-aanbieder willen worden. Inmiddels hebben we elkaar beter leren kennen en kunnen we samen besluiten: go or no go?

 

Stap 3 – Werving, selectie en opleiden van personeel

Bij een ‘go’ start je met de werving en selectie van personeel. Hierbij word je in alle stappen goed ondersteund door MST-Nederland/België. MST-Nederland/België heeft uitgebreide ’HR toolkits’ beschikbaar voor de werving en selectie en biedt opleidingen en trainingen aan voor alle huidige en toekomstige MST-professionals.

 

Stap 4 – Planning en inbedden

Bij een ‘go’ begin je tevens met de organisatorische uitwerking van MST. In deze fase leg je onder meer contact met belangrijke verwijzers en andere stakeholders, en nodig je hen uit voor de Kick-off bijeenkomst. Ook werk je samen met ons de details rond het werkgebied, de verwijsroute en andere relevante zaken uit in een Startdocument voor je nieuwe team.

 

Stap 5 – MST opstarten

Alle therapeuten en supervisoren krijgen een 5-daagse MST Basisopleiding. En ook jijzelf, als programmamanager, wordt getraind. De supervisoren krijgen daarnaast een supervisoropleiding. In deze fase regel je ook de laatste praktische en inhoudelijke zaken voordat jullie daadwerkelijk starten met MST binnen de organisatie.

 

Stap 6 – De Kick-off bijeenkomst

We organiseren een Kick-off bijeenkomst om alle belangrijke stakeholders, zoals interne en externe verwijzers, goed te informeren over het nieuwe MST-programma. Hierdoor krijgt jullie nieuwe team een vliegende start. Inmiddels is er ook een vaste MST expert/trainer aan jullie team gekoppeld die jullie verder gaat begeleiden. Zodra iedereen de Basisopleiding heeft gevolgd, gaan jullie van start.

 

MST-therapeut:

“Samen doorbreken we negatieve spiralen en laten we kinderen opgroeien in hun eigen omgeving. Zo weten we heel wat uithuisplaatsingen van jongeren te voorkomen of verkorten.”

Het MST-team in de praktijk

De MST-behandelaar is gemiddeld 4 tot 5 maanden intensief bij het gezin betrokken (of iets langer bij sommige MST-varianten). Hij of zij komt meerdere keren per week langs. Thuis bij het gezin, op school of op een andere belangrijke plek voor de jongere. Het MST-team is daarnaast de hele periode 24/7 beschikbaar. Zowel de opzet van het programma als de aard van de problematiek maken het werk van een MST-therapeut uitermate intensief, maar zeer de moeite waard. Jij maakt het verschil!

Daarom krijgt de therapeut een kleine caseload van gemiddeld 4 á 5 gezinnen. Bovendien werkt hij/zij in een team met andere therapeuten. Samen verzorgen ze de behandeling. Bij ziekte of vakantie neemt één van hen het contact met het gezin over. Een supervisor is nauw betrokken en ondersteunt bij de uitvoering van het programma. Daarnaast stelt MST-Nederland/België een expert beschikbaar die wekelijks aansluit voor inhoudelijk advies.

 

Onderscheidend kwaliteitssysteem

Zorginstellingen die MST uitvoeren, moeten voldoen aan strikte programma- en kwaliteitseisen. Wij kunnen de goede resultaten immers alleen garanderen als we zeker weten dat het programma volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. Daarom houden we toezicht. We monitoren de modeltrouw, behandelresultaten en work samples. En we bieden vooral doorlopende klinische en organisatorische ondersteuning en training en helpen verbeteren waar nodig.

MST onderscheidt zich van andere programma’s door het gedegen kwaliteitssysteem. Dat zorgt voor deze goede behandelresultaten en hoge slagingspercentages, die we monitoren via onafhankelijke metingen. Samen vormen ze de basis voor de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken professionals.

 

Doorlopende trainingen en ondersteuning

MST Nederland/België biedt basis- en specialisatietrainingen, boosters (kleinschalige verdiepingstrainingen die op maat worden aangeboden door de MST-expert) en wekelijkse coaching op casuïstiek.

Alle uitvoerende MST-professionals hebben toegang tot onze kennisdatabase en tot de speciale MST-dashboards waarin overzichtelijk (resultaat)gegevens worden getoond.

 

 Vragen? Neem contact op

Wil je weten of, en hoe, MST in jouw instelling uitgevoerd kan worden? Of heb je andere vragen? Wij gaan graag in gesprek. Neem contact op met ons team.