0

MST-PSY (Psychiatry)

MST-PSY wordt ingezet bij zwaardere psychiatrische problematiek bij kinderen van 9 tot 18 jaar en/of hun ouders (inclusief suïciderisico en psychose).

Wat is MST-PSY?

MST-PSY is een adaptatie van Multisysteem Therapie (MST). De afkorting PSY staat voor Psychiatrie. De behandeling is gericht op kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot 18 jaar die het risico lopen uit huis te worden geplaatst door ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische problematiek. Een MST-PSY behandeling duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.

MST-PSY is bewezen effectief bij zowel externaliserende problematiek (storend voor de omgeving van het kind) als internaliserende problematiek (storend voor het kind zelf, zoals affectieve problemen, depressie, angst, denkstoornissen, bipolariteit) binnen complexe systeemsituaties. Het MST-team behandelt zowel de problematiek van de jongere als eventuele psychiatrische problematiek van de ouder(s), binnen de systemische context. Het MST-PSY team kan ook interventies inzetten om individuele problematiek bij ouders, die de opvoedsituatie sterk beïnvloeden, te helpen oplossen.

Behandeling in de thuissituatie

MST-PSY wordt net als MST uitgevoerd in de thuissituatie van de jongere. Bijvoorbeeld thuis in het gezin, op school, bij vrienden, in de buurt en op de sportclub. De intensieve behandeling richt zich op de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag.

De belangrijkste resultaten van een MST-PSY behandeling zijn:

  • De jongere kan thuis blijven wonen (of gaat terug naar huis).
  • De jongere gaat naar school of heeft dagbesteding.
  • De jongere pleegt geen delicten meer.
  • Verminderde externaliserende en internaliserende symptomen.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over resultaten van Multisysteem Therapie.

Andere varianten van MST

Naast reguliere MST en MST-PSY zijn er ook de volgende specialisaties en adaptaties:

 

Vragen over MST-PSY? Neem contact op met MST-Nederland/België.