0

MST- PSB (Problematic Sexual Behavior)

MST-PSB is Multisysteem Therapie gericht op jongeren van 10 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat is MST-PSB?

MST-PSB is een adaptatie van Multisysteem Therapie (MST). De afkorting PSB staat voor Problematic Sexual Behavior. De behandeling richt zich speciaal op jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Seksuele delicten leiden vaker tot opschudding en afwijzing binnen de samenleving dan andere delicten. Hierdoor is de kans groot dat jonge daders uithuisgeplaatst worden. Zoals in een justitiële jeugdinrichting of in een instelling voor gesloten jeugdzorg.

Net als andere varianten van Multisysteem Therapie, is MST-PSB een intensieve en bewezen effectieve behandeling. Recent onderzoek laat zien dat de behandeluitkomsten positief zijn. Meer dan 85% van de jongeren woont nog thuis, heeft een zinvolle dagbesteding zoals school of werk, is niet meer in aanraking geweest met de politie en heeft geen seksueel grensoverschrijdend gedrag meer vertoond. Ook 1,5 jaar na de behandeling blijken de resultaten positief te zijn.

 

Behandeling in de thuissituatie

MST-PSB wordt net als MST uitgevoerd in de thuissituatie van de jongere. Bijvoorbeeld thuis in het gezin, op school, bij vrienden, in de buurt en op de sportclub. Het gezin en sleutelfiguren rondom de jongere worden bij de behandeling betrokken. MST richt zich op de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag. MST-PSB werkt ook als de jongere in het begin nog niet gemotiveerd is om mee te doen met de behandeling.

 

Duur en intensiteit van de MST-PSB behandeling

MST-PSB duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden. Gedurende deze periode komt de MST-therapeut gemiddeld drie keer per week bij het gezin thuis, of bijvoorbeeld op school. Daarnaast kan het gezin elke dag van de week, 24 uur per dag bij het team terecht. Dus ook in het weekend of ‘s nachts als dat nodig is.

 

Resultaten MST-PSB

De belangrijkste resultaten van een MST-PSB behandeling zijn:

  • De jongere laat geen seksueel overschrijdend gedrag meer zien.
  • De jongere kan thuis blijven wonen (of gaat terug naar huis).
  • De jongere gaat naar school of heeft werk.
  • De jongere pleegt geen delicten meer.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over resultaten van Multisysteem Therapie.

 

Andere varianten van MST

Naast reguliere MST en MST-PSB zijn er ook de volgende specialisaties en adaptaties:

 

Vragen over MST-PSB? Neem contact op met MST-Nederland/België.