0

MST Kwaliteitssysteem

MST is in Amerika ontwikkeld en wordt inmiddels ook in veel andere landen aangeboden. Om te borgen dat de kwaliteit van de behandelingen overal ter wereld hoog is, heeft de Amerikaanse licentiehouder een uitgebreid kwaliteitssysteem ontwikkeld.

 

Dhr. prof. dr. Tom van Yperen, van de Rijksuniversiteit Groningen, zei eens:

 

“Bij artsen vinden we het normaal dat ze onder strenge supervisie kennis leren toepassen en al reflecterend ervaring opdoen, ook na het afstuderen. In de jeugdhulp is dat nog lang geen gemeengoed. Sterker nog, ik hoor toekomstige financiers geregeld zeggen dat ze dat maar een duur systeem vinden.”

 

Opleidingen en doorlopende begeleiding

Dat kwaliteitssysteem begint al bij de opleiding van therapeuten, supervisoren, de programmamanager en MST-experts. Die verloopt helemaal volgens de richtlijnen van het MST-programma en leidt tot certificering van de therapeut, het team en de organisatie. Vier keer per jaar zijn er op maat gemaakte trainingen.

 

Daarnaast beschikt elke therapeut over een MST-handboek. Daarin staan de voorwaarden en behandelprocedures uitgelegd. Ten slotte hebben alle behandelaars toegang tot wetenschappelijke artikelen en therapeutische materialen.

 

Een MST-therapeut werkt nooit alleen. Samen met 3 andere therapeuten bespreekt hij elke week actiepunten bij de gezinnen. Een MST-expert geeft wekelijks per casus inhoudelijk advies en de supervisor zorgt ervoor dat de behandeling volgende richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

Vragenlijsten voor gezin, therapeut, supervisor, expert en coach Trainingen en doorlopende ondersteuning

Naast de training en begeleiding bestaat het kwaliteitssysteem uit een feedbacksysteem: de ouders beoordelen de therapeut. De therapeuten beoordelen de supervisor en de supervisor beoordeelt de MST-expert.

Om al deze feedback te verzamelen, zijn de volgende vragenlijsten ontwikkeld.

TAM-R: Therapist Adherence Measure-Revised

Elke maand wordt het gezin gebeld door een onafhankelijk, gespecialiseerd call center. Ouders en jongere beantwoorden dan vragen over het functioneren van de therapeut. Houdt hij zich aan de principes van het MST-programma?

De supervisor gebruikt de uitkomsten van deze vragenlijst om de therapeut te begeleiden in zijn verdere ontwikkeling.

De uitkomsten van deze vragenlijst gebruiken we ook tijdens de behandeling, om het effect van interventies op een objectieve manier te meten.

SAM (Supervisor Adherence Measure)

Elke 2 maanden beoordelen de therapeuten het werk van de supervisor. Blijft die trouw aan de structuur en het proces van supervisie? Stimuleert hij de MST-behandelprincipes?

Deze uitkomsten worden gebruikt in het persoonlijk ontwikkelplan van de supervisor.

CAM (Consultant Adherence Measure)

Elke 2 maanden beoordelen de therapeuten en de supervisor het werk van de MST-expert. Heeft hij voldoende kennis en vaardigheden als MST-opleider? Legt hij voldoende nadruk op de analyse en interventies? En biedt hij voldoende ondersteuning aan het MST-team?

PIR (Program Implementatie Review)

Elk half jaar schrijven de supervisor en de MST-expert een PIR-rapport. Daarmee houden ze het management van de zorgorganisatie en MST-Nederland op de hoogte van de mate waarin het MST-team voldoet aan de MST-normen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Met deze gegevens kunnen we ook vergelijken hoe het team het doet ten opzichte van andere MST-teams.

We gebruiken de uitkomsten van al deze vragenlijsten en rapporten om daar waar nodig verbeteringen door te voeren. Zo houden we de kwaliteit van ons werk hoog en blijven we voldoen aan de internationale MST-kwaliteitsnormen.

 

Naast ons eigen MST-kwaliteitssysteem laten we onafhankelijk onderzoek doen naar de resultaten van de behandelingen. Lees meer over deze onafhankelijke metingen.