0

MST Kwaliteitssysteem

MST is in Amerika ontwikkeld en wordt inmiddels in veel landen wereldwijd aangeboden. Om te borgen dat de kwaliteit van de behandelingen overal ter wereld hoog is, heeft de Amerikaanse licentiehouder een uitgebreid kwaliteitssysteem ontwikkeld.

Citaat van dhr. prof. dr. Tom van Yperen, van de Rijksuniversiteit Groningen:

“Bij artsen vinden we het wel normaal dat ze onder strenge supervisie kennis leren toepassen en al reflecterend ervaring opdoen, ook na het afstuderen. In de jeugdhulp is dat nog lang geen gemeengoed. Sterker nog, ik hoor toekomstige financiers geregeld zeggen dat ze dat maar een duur systeem vinden.”

MST kwaliteitssysteem en opleiding

MST onderscheidt zich van andere programma’s door het gedegen kwaliteitssysteem, dat zorgt voor de goede behandelresultaten en hoge slagingspercentages.

De methodiek Multisysteem therapie is goed beschreven in het MST Handboek. Hierin worden de behandeltheorie en alle aspecten van de behandeling uitgelegd. De opleiding van nieuwe therapeuten en supervisoren begint met de uitgebreide MST Basisopleiding. Deze opleiding wordt verzorgd door MST-Nederland/België. Succesvolle afronding van de opleiding leidt tot certificering van de therapeut, het team en de organisatie. Dit is vereist om een MST behandeling te mogen geven. Vier keer per jaar zijn er (verplichte) verdiepingstrainingen op maat voor het MST team.

Voor supervisoren is er een voortgezette Supervisor opleiding. Voor (programma) managers is er een speciale training en begeleiding om te zorgen voor succesvolle implementatie van MST en borging in de organisatie.

Een MST therapeut werkt nooit alleen. Samen met 3 andere therapeuten in het team bespreekt hij of zij wekelijks de voortgang en actiepunten bij de gezinnen. Een MST expert geeft iedere  week per casus inhoudelijk advies en de supervisor zorgt ervoor dat de behandeling volgens de richtlijnen en succesvol wordt uitgevoerd.

Er is binnen MST veel aandacht voor opleiding en trainingen en persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden. De opleidingen van MST zijn erkend bij de diverse beroepsverenigingen.

Monitoring van de resultaten

MST meet de uitkomsten van alle behandelingen. Naast de trainingen en ondersteuning bestaat het kwaliteitssysteem uit een feedbacksysteem om steeds de resultaten te verbeteren en persoonlijke ontwikkeling te versterken. Hierin geven de opvoeders feedback op de therapeut, de therapeuten op de supervisor en de supervisor en therapeuten op de MST expert.

Om deze feedback op gestructureerde wijze te verzamelen, zijn de volgende vragenlijsten ontwikkeld:

TAM-R: Therapist Adherence Measure-Revised

Iedere maand wordt het gezin dat in behandeling is, kort gebeld door een onafhankelijke interviewer. Opvoeders beantwoorden dan vragen over de modeltrouw van de therapeut. Volgt de therapeut de principes van het MST programma? De supervisor gebruikt de uitkomsten van deze vragenlijst om de therapeut te begeleiden in de verdere ontwikkeling.

De uitkomsten van deze vragenlijst worden ook tijdens de behandeling gebruikt, om het effect van interventies op een objectieve manier te meten.

SAM (Supervisor Adherence Measure)

Iedere 2 maanden beoordelen de therapeuten het werk van de supervisor. Volgt hij/zij op een goede manier de structuur en het proces van supervisie en de MST-behandelprincipes? Deze uitkomsten worden gebruikt in het persoonlijke ontwikkelplan van de supervisor.

CAM (Consultant Adherence Measure)

Iedere 2 maanden beoordelen de therapeuten en de supervisor het werk van de MST expert. Heeft hij/zij voldoende kennis en vaardigheden als MST opleider? Legt hij voldoende nadruk op de analyse en interventies? En biedt hij voldoende ondersteuning aan het MST-team?

PIR (Program Implementatie Review)

Ieder half jaar schrijven de MST expert en de supervisor van het team  een PIR-rapport. Daarmee houden ze het management van de zorgorganisatie en MST-Nederland/België op de hoogte van het functioneren van het team, en van de mate waarin het MST team voldoet aan de MST normen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het is meteen ook een werkplan om eventuele knelpunten te verbeteren. Met deze gegevens kunnen we ook vergelijken hoe het team het doet ten opzichte van andere MST teams.

De uitkomsten van de vragenlijsten en rapporten worden gebruikt om daar waar nodig meteen verbeteringen door te voeren. Zo blijven we steeds de best mogelijke behandelingen bieden volgens de internationaal erkende MST kwaliteitsnormen.

Naast de dashboards in het MST kwaliteitssysteem, die continu beschikbaar zijn, wordt er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de resultaten van de behandelingen. Lees meer over deze onafhankelijke metingen.