0

MST-ID (Intellectual Disability)

MST-ID is een gespecialiseerde vorm van Multisysteem Therapie voor ouder(s) en/of jongeren met een licht verstandelijke beperking. De behandeling is gericht op jongeren tussen 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen.

Wat is MST-ID?

MST-ID is een specialisatie van Multisysteem Therapie (MST). De afkorting ID staat voor Intellectual Disability. MST-ID werkt met gezinnen waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking bij één van de ouders, beide ouders en/of de jongere. Met behulp van onder meer vereenvoudigd taalgebruik en het toepassen van beeldtaal, en met aangepaste interventies, wordt de behandeling afgestemd op de doelgroep.

Behandeling in de thuissituatie

MST-ID wordt net als MST uitgevoerd in de thuissituatie van de jongere. Bijvoorbeeld thuis in het gezin, op school, bij vrienden en op de sportclub. De intensieve behandeling richt zich op de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag.

Alle MST-teams zijn bekwaam om effectief te werken in gezinnen waarin sprake is van jongeren of ouders met een licht verstandelijke beperking. Maar de MST-ID therapeuten zijn geselecteerd op het werken met deze doelgroep en hebben hiervoor gespecialiseerde trainingen gedaan.

 

Duur en intensiteit van de MST-ID behandeling

MST-ID duurt gemiddeld vijf maanden. Gedurende deze periode komt de MST-therapeut gemiddeld drie keer per week bij het gezin thuis, of bijvoorbeeld op school. Daarnaast kan het gezin elke dag van de week, 24 uur per dag bij het team terecht. Dus ook in het weekend of ‘s nachts als dat nodig is.

 

Resultaten MST-ID

De belangrijkste resultaten van een MST-ID behandeling zijn:

  • De jongere kan thuis blijven wonen (of gaat terug naar huis).
  • De jongere gaat naar school of heeft dagbesteding.
  • De jongere pleegt geen delicten meer.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over resultaten van Multisysteem Therapie.

 

Andere varianten van MST

Naast reguliere MST en MST-ID zijn er ook de volgende specialisaties en adaptaties:

 

Vragen over MST-ID? Neem contact op met MST-Nederland/België.