0

MST-CAN (Child Abuse and Neglect)

MST-CAN is Multisysteem Therapie gericht op kinderen tussen 6 en 17 jaar die slachtoffer zijn van kindermishandeling of verwaarlozing.

Wat is MST-CAN?

MST-CAN is een variant van Multisysteem Therapie (MST). De afkorting CAN staat voor Child Abuse and Neglect. De behandeling is voor gezinnen met kinderen en pubers, waar sprake is van kindermishandeling en/of -verwaarlozing. Bij MST-CAN hoeft geen sprake te zijn van gedragsproblemen. Wel van recent aantoonbare mishandeling of verwaarlozing. Alle gezinsleden worden ook bij deze variant betrokken bij de behandeling. Er is speciale aandacht voor de behandeling van trauma bij kind(eren) en/of ouderen indien nodig. En voor behandeling van middelenmisbruik.

 

Behandeling in de thuissituatie

MST-CAN wordt net als MST uitgevoerd in de thuissituatie. Bijvoorbeeld thuis in het gezin of op een andere plek die van nut is voor het gezin.

 

Duur en intensiteit van de MST-CAN behandeling

Een MST-CAN behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Gedurende deze periode komt de MST-therapeut gemiddeld drie keer per week bij het gezin thuis, of bijvoorbeeld op school. Daarnaast kan het gezin elke dag van de week, 24 uur per dag bij het team terecht. Dus ook in het weekend of ‘s nachts als dat nodig is.

 

Resultaten MST-CAN

De belangrijkste resultaten van een MST-CAN behandeling zijn:

  • 95% van de kinderen kan thuis blijven wonen (of woont weer thuis).
  • Door de inzet van MST-CAN stoppen de mishandeling en verwaarlozing, verminderen de psychische klachten van de ouders en de kinderen en wordt het netwerk om het gezin sterker.
  • Ouders of verzorgers ontwikkelen de vaardigheden en middelen die nodig zijn om zelfstandig de moeilijkheden, die zich voordoen in de opvoeding van kinderen en jongeren, aan te pakken.
  • Kinderen en jongeren leren omgaan met familie, vrienden, school en buurtproblemen.
  • Het stoppen of aanzienlijk verminderen van voortdurend wisselende hulpverleners waarmee het gezin te maken heeft.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over resultaten van Multisysteem Therapie.

 

Andere varianten van MST

Naast reguliere MST en MST-CAN zijn er ook de volgende specialisaties en adaptaties:

 

Vragen over MST-CAN? Neem contact op met MST-Nederland/België.