0

MST-C (Children)

MST-C is Multisysteem Therapie gericht op gezinnen met kinderen tussen 2 en 10 jaar met ernstige gedragsproblemen en waar uithuisplaatsing dreigt.

Wat is MST-C?

MST-C is een nieuwe variant van Multisysteem Therapie (MST). C staat voor Children. Deze behandeling is voor gezinnen met jonge kinderen waar sprake is van ernstige gedragsproblemen en kans op vroege uithuisplaatsing. Alle gezinsleden worden ook bij deze variant betrokken bij de behandeling. Naast (cognitieve) gedragstherapie en systeemtherapie wordt binnen MST-C ook gebruik gemaakt van dialectische gedragstherapie voor kinderen. (DBT-C)

MST-C wordt net als MST uitgevoerd in alle systemen waarin het kind betrokken is. Bijvoorbeeld thuis in het gezin of op een andere plek die van nut is voor het gezin.

Duur en intensiteit van de MST-C behandeling

Een MST-C behandeling duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden. Gedurende deze periode komt de MST therapeut gemiddeld drie keer per week bij het gezin thuis, of bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf. Daarnaast kan het gezin elke dag van de week, 24 uur per dag bij het team terecht. Dus ook in het weekend of ‘s nachts als dat nodig is.

Doelen MST-C

De belangrijkste doelen van een MST-C behandeling zijn:

  • Kind kan thuis blijven wonen (of woont weer thuis).
  • Passende school/ opvang
  • De opvoeders, kinderen en het netwerk worden sterker.
  • Opvoeders ontwikkelen de vaardigheden en middelen die nodig zijn om zelfstandig de moeilijkheden, die zich voordoen in de opvoeding van jonge kinderen, aan te pakken.
  • Het stoppen of aanzienlijk verminderen van voortdurend wisselende hulpverleners waarmee het gezin te maken heeft.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over resultaten van Multisysteem Therapie.

Om de doelen te bereiken zijn we gericht op de instrumentele resultaten. Specifiek op zelfregulatie opvoeders en dan van het kind.

Andere varianten van MST

Naast reguliere MST en MST-ID zijn er ook de volgende specialisaties en adaptaties:

Vragen over MST-C? Neem contact op met MST-Nederland/ België.