0

Hoe werkt MST?

Wat is de samenhang tussen het probleemgedrag van de jongere en de ‘systemen’ waarin hij of zij leeft? Dat is de hoofdvraag die we tijdens Multisysteem Therapie samen met het gezin beantwoorden.

Allereerst bepalen we het doel van de opvoeders en brengen we de sterke punten van het gezin in kaart. Vervolgens kijken we naar de systemen. Met systemen bedoelen we het gezin, de school, leeftijdsgenoten en de buurt waarin de jongen of het meisje woont. We weten dat deze systemen gedrag beïnvloeden. Het gezin staat het dichtst bij de jongere. Ook familie, leeftijdsgenoten, buurt en school hebben veel invloed. Onderstaande afbeelding laat dat mooi zien:

Als we weten hoe deze systemen het gedrag van de jongere beïnvloeden, kunnen we gezamenlijk aan de slag om ze te veranderen, waardoor ook het gedrag van de jongere verandert. We versterken de opvoeders op zo’n manier, dat zij de concrete oplossingen kunnen vasthouden en doorvertalen naar andere systemen. Dat is de manier waarop Multisysteem Therapie werkt.

 

De behandeling: 24/7, 4 tot 5 maanden

Drie tot vijf maanden lang komt een therapeut meerdere keren per week langs. Soms is dat thuis, soms op school of ergens anders. Dat is afhankelijk van de begeleiding die op dat moment nodig is.

Het gezin kan elke dag van de week, 24 uur per dag bij een therapeut terecht. Dus ook in het weekend of ’s nachts, want jongeren vertonen nu eenmaal niet alleen probleemgedrag tijdens kantooruren. Door deze intensieve thuisbegeleiding is er geen sprake van een momentopname, maar kan de therapeut handelen naar de échte situatie van het gezin.

MST streeft onder meer de volgende doelen na:

 • De jongere laat minder gedragsproblemen zien.
 • Daardoor hoeft hij of zij niet uit huis geplaatst te worden.
 • Opvoeders en andere sleutelfiguren kunnen probleemgedrag zelf het hoofd bieden.
 • De jongere kan beter omgaan met leeftijdsgenoten.
 • Hij of zij functioneert (weer) op school of in een baan.
 • De leefomgeving van broers en zussen wordt prettiger.
 • De opvoeders worden minder belast.

 

Gemeente ambtenaar: “MST geeft nooit op in moeilijke gezinnen”

 

Bewezen effectief en opgebouwd uit evidence-based methodieken

De therapeut heeft nauw contact met de jongere, zijn opvoeders en andere mensen die een positieve invloed hebben op de jongere.

Allereerst werken ze aan een veiligheidsplan. In dit plan staat wat de actiepunten zijn. Op het moment dat er veel agressie is of de emoties hoog oplopen, pakken we dit plan erbij, zodat er geen verkeerde keuzes worden gemaakt, of slachtoffers vallen. Daarna zoeken ze samen naar oplossingen binnen de systemen om de doelstellingen te behalen. De aanpak is altijd positief en alle opties worden bekeken. Net zolang tot de oplossingen werken en vrienden, school en buurt het gezin steunen. Op die manier valt de jongen of het meisje na afloop van de behandeling niet terug in het oude patroon.

De therapeut is opgeleid met uit een breed scala aan methodieken, waaronder:

 • (Cognitieve) Gedragstherapie
 • Ouder-kind interventies
 • Parent management training
 • Pragmatische systeemtherapie

Al deze methoden zijn bewezen effectief, net als de MST-behandeling zelf.

De behandeling werkt ook als de jongere niet gemotiveerd is

Het bijzondere aan MST is dat het zich richt op het veranderen van de omgeving van het kind. Daardoor zal hij of zij sneller geneigd zijn om het gedrag aan te passen. Ter illustratie: wanneer je het ouderlijk toezicht, de en jongere verbetert, dan is de kans groot dat hij of zij positiever gedrag laat zien.

Oók als de jongere zelf niet gemotiveerd is om te veranderen. Dat maakt MST zo effectief.

 

Begeleiding in teamverband

MST-therapeuten hebben een uitgebreide training gevolgd om de behandeling te kunnen uitvoeren.

Vanwege de intensiteit van de behandelingen heeft een MST therapeut een kleine caseload van gemiddeld 4-5 gezinnen. De therapeut overlegt wekelijks in het team (van 3 á 4 therapeuten) over de behandeling. Collega’s kunnen in geval van afwezigheid direct invallen. Een MST-expert sluit aan voor inhoudelijk advies en de supervisor biedt ondersteuning en houdt in de gaten of het analytisch proces goed wordt gevolgd. Hierdoor krijgt ieder gezin de best mogelijke behandeling. Door deze intensieve manier van werken kunnen er al snel grote veranderingen plaatsvinden.

Uitgebreide kwaliteitsbewaking

MST en de onderliggende methodieken zijn bewezen effectief, zowel op de korte als op de lange termijn. Dat weten wij onder andere doordat de resultaten onafhankelijk worden gemeten.

Naast de onafhankelijke metingen monitort MST-Nederland/België de uitvoering en de feedbackloop van gezinnen, therapeuten, supervisoren en experts. Zo kunnen we snel ingrijpen als een van de partijen ontevreden is.

Lees meer over ons kwaliteitssysteem

Onze manier van werken zorgt voor goede resultaten. Aan de start van de behandeling kan MST dan ook vrijwel garanderen dat het probleemgedrag van de jongere aan het einde en 18 maanden na de behandeling verminderd zal zijn.

Lees meer over de resultaten van MST.