0

Doelgroep

Multisysteem Therapie richt zich op de behandeling van jongeren tussen 10 en 19 jaar, die ernstig probleemgedrag vertonen. Dit gedrag kan heel uiteenlopend zijn:

  • Jongeren spijbelen, laten wangedrag op school zien of lopen weg.
  • Ze zijn betrokken bij geweld, diefstal of andere criminaliteit.
  • Ze gebruiken drugs, alcohol, of andere middelen.
  • Ze komen in aanraking met justitie.
  • Ze plegen zedendelicten in combinatie met ander antisociaal gedrag.

 

Vaak is er een combinatie van meerdere gedragsproblemen en de kans is aanwezig dat deze kinderen uit huis geplaatst moeten worden.

Als dat het geval is, kan MST een oplossing zijn, Lees hoe MST in zijn werk gaat.

Ouders: “Sommige ouders moeten een stuk harder werken voor minder opvoedings-resultaat, je moet er op tijd bij zijn”

 

Wanneer is een specialisatie van MST gewenst?

In sommige gevallen laat een jongere specifieke problemen zien, bijvoorbeeld grensoverschrijdend seksueel gedrag. Of het gedrag wordt gedreven door verslaving, mishandeling, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Deze jongeren behandelen we met aangepaste vormen van MST.

Wanneer er sprake is van psychiatrische problemen en/of acuut gevaar dreigt voor (zelf-)moord of een psychose, dan is MST-Psychiatrie geschikt.

Lees wat MST inhoudt en welke vormen er zijn.

 

Wanneer is een andere oplossing nodig

MST een gezinsbehandeling. Dat betekent dat iemand thuis moet (kunnen gaan) wonen om voor deze therapie in aanmerking te komen. Woont hij of zij op zichzelf, dan is Multisysteem Therapie dus geen oplossing.