0

Doelgroep van Multisysteem Therapie

Multisysteem Therapie is bedoeld voor jongeren tussen 10 en 19 jaar die ernstig probleemgedrag vertonen én voor hun gezin. Het grensoverschrijdende gedrag van de jongere kan heel uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld:

De jongere:

 • Spijbelt, laat wangedrag op school zien of loopt weg.
 • Is betrokken bij geweld, diefstal of andere criminaliteit.
 • Gebruikt drugs, alcohol of andere middelen.
 • Gamet of gokt excessief.
 • Komt in aanraking met justitie.

Vaak is er sprake van een combinatie van meerdere gedragsproblemen. Deze zijn zo ernstig dat bijvoorbeeld een uithuisplaatsing dreigt. Als dat het geval is, kan MST een oplossing zijn. Multisysteem Therapie is in 9 van de 10 situaties succesvol.

Behaalde resultaten Cijfers MST regulier en SA

Behaalde resultaten cijfers MST regulier en SA

 

Wat is het doel van Multisysteem Therapie?

Het hoofddoel van MST is het voorkomen (of verkorten) van uithuisplaatsing, door het terugdringen van de ernstige gedragsproblemen die de jongere heeft. En ervoor te zorgen dat het gezin en de sociale omgeving in staat zijn om toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden.

De beoogde resultaten zijn onder andere: de jongere kan thuis blijven wonen, heeft een zinvolle dagbesteding (school of werk) en de jongere pleegt geen delicten.

De MST-therapeut stelt bij de start van de behandeling samen met de ouders, de jongere en een verwijzer een behandelplan op met duidelijke doelen en meetbare uitkomsten. De behandeling is altijd flexibel en op maat.

Wat als de jongere zelf niet wil meewerken?

Het is voor MST niet nodig dat een jongere zelf gemotiveerd is om zijn, haar of hen gedrag te veranderen. Multisysteem Therapie richt zich namelijk op het in positieve zin veranderen van de leefomgeving van het kind. Het gezin, de school, leeftijdsgenoten en andere naasten worden nauw betrokken bij de behandeling. Ze gaan gezamenlijk aan de slag en vaak krijgt iedere belangrijke betrokkene een taak. Hierover worden afspraken gemaakt.

Onderzoek laat zien dat dit een erg effectieve manier is om verandering in de gezinssituatie en leefomgeving te brengen. Het gezin en het sociale netwerk van de jongere doen het samen. Vaak met kleine stapjes die succesvol blijken te zijn en motiveren om door te gaan. Daardoor zal de jongere sneller het probleemgedrag aanpassen en zijn veranderingen duurzaam.

De MST-methode is bewezen effectief. Lees hoe MST in zijn werk gaat en bekijk de resultaten.

Wanneer is een specifieke variant van MST gewenst?

In sommige gevallen is er sprake van specifieke problemen bij de jongere of het gezin. Bijvoorbeeld door verslaving, grensoverschrijdend seksueel gedrag, kindermishandeling of verwaarlozing of door ernstige psychiatrische problemen bij de jongere en/of opvoeders. Deze jongeren en hun gezinnen behandelen we met aangepaste varianten van MST die specifiek gericht zijn op hun situatie:

 • MST-ID (Mild Intellectual Disability) bij een licht verstandelijke beperking
  MST-ID is een behandeling voor gezinnen waarin de jongere en/of een (of beide) ouder(s) een licht verstandelijke beperking heeft/hebben.
  MST-ID duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.Alle MST-teams zijn bekwaam om effectief te werken in gezinnen waarin sprake is van jongeren of ouders met een licht verstandelijke beperking. Maar de MST-ID therapeuten zijn geselecteerd op het werken met deze doelgroep en hebben hiervoor gespecialiseerde kennis, ervaring en training. Met behulp van onder meer vereenvoudigd taalgebruik en het toepassen van beeldtaal, en met aangepaste interventies, wordt de MST-ID behandeling afgestemd op de doelgroep.

 

 • MST-CAN (Child Abuse and Neglect)
  MST-CAN richt zich op kinderen tussen 6 en 17 jaar die slachtoffer zijn van kindermishandeling of verwaarlozing. Er hoeft geen sprake te zijn van gedragsproblemen. Wel van recent aantoonbare mishandeling of verwaarlozing. Alle gezinsleden worden ook bij deze variant betrokken bij de behandeling. Er is speciale aandacht voor de behandeling van trauma bij kind(eren) en/of ouderen indien nodig – en voor behandeling van middelenmisbruik. Een MST-CAN behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden

 

 • MST-PSY (Psychiatrie)
  MST-PSY wordt ingezet als er, naast gedragsproblemen, sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek bij kinderen van 9 tot 18 jaar en/of hun ouders (inclusief suïciderisico en psychose). Een MST-PSY behandeling duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.

 

 • MST-SA (Substance abuse)
  MST-SA richt zich specifiek op jongeren tussen 10 en 19 jaar met ernstige verslavingsproblematiek, zoals een drugs-, alcohol- en/of gameverslaving.
  Ook in reguliere MST en andere MST-varianten wordt (ernstige) verslaving effectief behandeld. Een MST-SA team heeft echter een speciale focus hierop.

 

 • MST-PSB (Problematic Sexual Behavior)
  MST-PSB richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een MST-PSB behandeling duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden.

Zelf aan de slag met Multisysteem Therapie? Start met MST thuis of als start met MST in je organisatie.