5282

Vijftigste MST team startte in Den Bosch

27 June 2023

Op de foto van links naar rechts: Sussiel Brands, Patricia Vos, Wendy van den Bos, Lara Feije, Marloes xxx en Roel van Enesco.

Het MST-PSY team bestaat uit Sussiel Brands (manager), Patricia Vos (supervisor), Roel Romanesco, Marloes Woudenberg, Wendy van den Bos en Lara Feije (MST-PSY therapeuten),
Eline Ververs (gezinsondersteuner) en Jelina Ahmadi (psychiater) maken het team compleet.

De Viersprong heeft in Den Bosch 10 MST teams. De start van alweer het tweede MST-PSY team laat zien dat er veel behoefte is aan deze bijzondere vorm van MST.

MST-PSY is een vorm van Multisysteem Therapie (MST). De afkorting PSY staat voor psychiatrie. De behandeling richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot 18 jaar waarbij een uithuisplaatsing dreigt in combinatie met psychiatrische problematiek. Een MST-PSY behandeling duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.

Sussiel Brands is manager systeeminterventies bij de Viersprong. Ze vertelt: ‘We zijn gestart met MST-PSY en waren daarmee het eerste team in Europa. We wilden zien hoe dit zou werken in Nederland. Deze vorm van Multisysteem Therapie sluit heel goed aan bij de problematiek van de gezinnen die we tegenkomen bij onze organisatie. Er waren zoveel aanmeldingen bij ons eerste MST-PSY team dat we de gezinnen die onze hulp nodig hadden geen plekje konden geven. Omdat we vinden dat ieder gezin recht heeft op een goede behandeling, ook met ernstige psychiatrische problematiek, zijn we snel dit nieuwe team gestart. ’

‘Met MST-PSY behandel je een gezin vijf tot zes maanden intensief. ’

Wat maakt jouw werk zo leuk?

Alle therapeuten in het team zijn enthousiast over hun job. Het werk is intensief, maar door het hechte team en er zijn voor elkaar, in combinatie met het behalen van de behandeldoelen en het binnen korte tijd weer op de rit krijgen van gezinnen geeft dit werk echt voldoening.

Lara: ’Als MST therapeut in een regulier team werk je vaker met problemen die het kind en de omgeving hebben. In een MST-PSY team ben je meer bezig met problemen die de jongere in zichzelf heeft, denk aan zelfmoord of zelfbeschadiging bijvoorbeeld. ’

Roel vult aan: ‘Binnen de gezinnen die we helpen is de zorgvraag hoog. Maar samen kun je dat aan. ’

‘De complexiteit binnen sommige gezinnen, de problematiek van de ouder en de jongere en hoe je gedragsverandering binnen dat gezin voor elkaar krijgt, dat maakt het voor mij uitdagend. Ieder mens heeft een gebruikshandleiding maar in een gezin met psychiatrische problemen is de handleiding veel moeilijker te lezen. ‘, vertelt supervisor Patricia.

Sussiel: ‘We doen moeilijke dingen maar het is hier wel vrolijk. ’

Ook Marloes heeft zo haar redenen om te kiezen voor een baan als MST therapeut.
‘Ik kom mensen tegen met allerlei verschillende achtergronden. Dat geeft een hele mooie dynamiek in mijn werk. Ik word een betere therapeut door de verschillen in mensen en hun achtergronden. Zo kun je jezelf snel aanpassen naar wat er nodig is binnen een gezin. ’

‘Ik probeer een positieve sfeer te creëren binnen al mijn teams, we praten niet over elkaar maar met elkaar en we doen het echt samen. Daarnaast houden we allemaal van leuke feestjes en vieren we onze successen. ‘
‘Dat het werkt zie je aan het verloop binnen de teams, dat is niet zo hoog als normaal in de GGZ. ’, vertelt Sussiel.

Wendy heeft ook een bewuste keuze gemaakt voor een MST-PSY team: ‘In een gezin waarin je MST-PSY biedt, daar ga je nog vaker op bezoek en heb je meer hulpmiddelen en iets meer tijd. In deze gezinnen duurt het net iets langer vaardigheden te trainen. Maar het MST model is de leidraad. ‘

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Wanneer je gaat werken als MST therapeut volg je eerst de MST basisopleiding. Dit is een vijfdaagse opleiding waarin je de basisprincipes leert van MST. Ben je gestart als therapeut in een MST-PSY team, dan komt daar nog een PSY training bij. Zo ben je goed voorbereid op de problematiek die je tegenkomt bij de gezinnen die je gaat behandelen.

Wendy zegt: ‘MST-Nederland/België schoolt iedere therapeut vier keer per jaar bij. Zo leer je bij en houdt je de kwaliteit van de behandeling hoog. ’

‘Sommige therapeuten uit het team  hebben de MST basisopleiding gevolgd voordat ze bij ons in dienst kwamen, daarnaast geeft het ook direct binding in het team, je kent elkaar door de MST basisopleiding al, je eet en reist soms samen en hebt zo tijd om elkaar beter te leren kennen. Zo maakt een therapeut en het team een vliegende start. ‘, vertelt Sussiel.

Werken in een MST-PSY team

Als je werkt in een MST-PSY team kom je thuis bij gezinnen waarin er zwaardere psychiatrische problematiek bij kinderen van 9 tot 18 jaar en/of hun ouders (inclusief suïciderisico en psychose) speelt. MST-PSY geeft de juiste handvatten hier goed mee om te gaan.

Resultaten MST-PSY

De belangrijkste resultaten van een MST-PSY behandeling zijn:

  • De jongere kan thuis blijven wonen (of gaat terug naar huis).
  • De jongere gaat naar school of heeft dagbesteding.
  • De jongere pleegt geen delicten meer.
  • Verminderde externaliserende en internaliserende symptomen.

Over de Viersprong

De Viersprong is er voor mensen met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. De Viersprong is een slagvaardige hoog specialistische organisatie in de geestelijke gezondheidszorg die in een groot deel van Nederland actief en sterk groeiend is. Zij biedt aan volwassenen en jongeren effectieve behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen.