0

Moeder “door MST nu meer positieve dan negatieve dagen”

Moeder: “Het is lastig om kort te omschrijven wat het MST-traject voor ons heeft gedaan”.
Voor mij was het heel bijzonder om geen “stoffige” therapeut aan tafel te hebben zitten, waarbij je een situatie of gevoel moet uitleggen.
De klik was er, met MST therapeut Paul, en hij had aan een half woord genoeg. Hij zette mij aan het denken en waar nodig was hij direct, confronterend en hield hij een spiegel voor.
Ik kon mezelf zijn; boos, teleurgesteld, verdrietig, vrolijk en blij. Afscheid is met een lach en een traan.
MST heeft er aan bijgedragen dat er nu meer positieve dan negatieve dagen en situaties zijn.
De negatieve zijn nu makkelijker en sneller te stoppen en/of om te buigen naar positieve. We luisteren meer naar elkaar en begrijpen elkaar beter.

Het zelf invullen van wat de ander denkt is nu het vragen wat een ander denkt.
– MST was voor mij de tolk tussen vader en zoon en het gezin, zodat we elkaar weer gingen begrijpen.
– MST was niet alleen naar elkaar luisteren, maar ook naar elkaar kijken, observeren en daarna op de juiste manier reageren.
– MST heeft niet alleen het effect gehad in de gezinssituatie, maar is ook een verlengstuk geweest voor de persoonlijke ontwikkeling.
– MST heeft een positieve invloed op het werk en werpt een ander licht op bepaalde situaties.