96

Moeder: “elk probleem een uitdaging”

MST werd eigenlijk ingezet voor allebei onze zoons tegelijk. De Therapeut kwam 2 keer per week bij ons in het gezin. De jongens wilden er niets van weten en werkten niet mee. De therapie heeft geen dwingend kader, dus is in de therapie voornamelijk ingezet op mijn manier van opvoeden, mijn houding en hoe om te gaan met het lastige gedrag van onze jongste zoon.

Sommige ouders moeten een stuk harder werken voor minder opvoedingsresultaat dan gemiddeld. Je kunt er dan maar beter vroeg bij zijn. Voordat de opvoeding scheef loopt en de boel escaleert. Dit geldt trouwens ook voor de al wat oudere jongeren. MST eerder in het hulpverleningstraject inzetten dus.

Judith is moeder van 2 jongens, van 16 en 18 jaar. Beide jongens hebben een ‘rugzak’. Haar jongste zoon is gediagnostiseerd met ODD en haar oudste met PDD-NOS en ADD. Dit vraagt nogal wat van ouders. Hoe ga je thuis om met moeilijke situaties. En wat doe je wanneer het dreigt te escaleren. Judith volgde een MST-traject. Maar was dit waardevol? Hier vertelt ze haar verhaal.

De naam van moeder Judith is gefingeerd.