5144

Marijke: Nog flexibeler zijn door het team

Marijke is een enthousiaste jeugdprofessional en werkt nu zo’n drie jaar als MST therapeut bij jeugdzorgorganisatie Juvent.

Ze rondde de opleiding Sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) af aan het HBO en behaalde daarna haar diploma Orthopedagogiek aan de universiteit. Affiniteit met de doelgroep jeugd heeft ze. Dat is zeker. Daarom gaat Marijke na haar studie eerst in de dubbelfunctie ambulant begeleider/casusregisseur bij het jeugdteam van de gemeente aan de slag. Daar heeft ze haar aantekening diagnostiek behaald

Dat is leuk, tot ze merkt dat ze niet genoeg diepgang vindt in de behandeling van de jongeren en gezinnen waar ze mee werkt. Ze biedt vooral kortdurende interventies of is als casusregisseur overkoepelend betrokken. Marijke wilde graag als behandelaar werken om meer effectieve hulp te bieden.

Tijdens deze dubbelfunctie komt Marijke in contact met Multisysteem Therapie. Ze ziet wat voor goede resultaten er zijn, én wat ze mist in haar huidige functie. Juist het behandelen van een gezin en het werken met de jongere. Dat gemis wordt steeds duidelijker.

Ze vertelt enthousiast over haar huidige job. ‘Ik heb nu één van de leukste jobs in de jeugdhulpverlening. Ik werk ruim drie jaar als MST therapeut en heb daardoor meer focus op de gezinnen en de behandeling. Ik help zo’n vier gezinnen tegelijk in een kortdurend behandeltraject van gemiddeld vier tot vijf maanden. Zo zie ik daadwerkelijk resultaat van mijn werk.’

‘Ik vind de doelgroep waar ik mee werk echt dynamisch. Geen dag is hetzelfde en een jongere/opvoeder kan je echt verrassen.‘

‘Wanneer je start als MST therapeut word je goed opgeleid. MST-Nederland en België nodigt je uit voor de MST basisopleiding. Zo leer je in korte tijd ontzettend veel over Multisysteem Therapie en krijg je een goede start. Ook na de start zijn er nog regelmatig trainingen en bijscholingen. ‘

‘In de eerste dagen van mijn job als MST therapeut ging ik een aantal keer met een collega naar gezinnen. Daarna kon ik al snel zelfstandig aan de slag met een gezin. ‘

‘Het werken in een MST team is heel fijn, je leert elkaar heel goed kennen. Dat maakt het voor mij makkelijk om me kwetsbaar op te stellen. We leren veel van elkaar en hebben daarnaast ook erg veel lol samen. De supervisor in ons team stuurt ons aan, en denkt mee over de problemen van de gezinnen. Ze zorgt ervoor dat we de methodiek uitvoeren zoals bedoeld en maakt echt onderdeel uit van het team. Wekelijks bespreken we de uitdagingen maar zeker ook de successen van het team. Heb je vragen? Dan stel je ze aan elkaar. Zo kom je snel tot een goede oplossing. ‘

‘Ik heb individuele supervisie en kan dag en nacht terugvallen op de supervisor van het team. Ik werk vaak alleen, maar zeker ook samen met het team. Heel fijn met de heftige doelgroep die we tegenkomen. Binnen ons team delen we ook de bereikbaarheid. Wanneer je privé een afspraak hebt zet je de telefoon tijdelijk door naar een collega. Fijn dat je zo nog flexibeler bent om je agenda in te vullen. ‘

‘In de behandeling betrek je iedereen die belangrijk is in het netwerk rondom de jongere. Je luistert naar ze en bespreekt met elkaar welke rol ze kunnen vervullen om het gezin en de jongere weer op de rit te krijgen. De mensen om het gezin heen helpen het gezin, ook na het MST traject zijn ze er voor ze. Dat is erg belangrijk, want ze moeten het wel volhouden. Na gemiddeld vier tot vijf maanden ronden we de therapie af en dan kunnen ze zelf verder. Samen met de buurt, de school, sportvereniging en belangrijke andere personen in hun netwerk. ‘

‘Het geeft heel veel voldoening om na gemiddeld vier tot vijf maanden een MST traject succesvol af te sluiten. Er is dan bijvoorbeeld geen of minder drugs meer in het spel, de jongere gaat weer naar school en/of vervalt ook niet meer in delictgedrag. Echt super om te zien dat je zoveel kunt betekenen in het leven van een jongere. ‘

 

Wil jij ook werken met bewezen effectieve therapie? Je vindt de vacatures op onze website.