0

Uithuisplaatsing voorkomen

Uithuisplaatsing voorkomen bij een jongere met gedragsproblemen? Met Multisysteem Therapie kan je kind thuis blijven wonen. In 9 van de 10 gezinnen is deze behandeling succesvol. Niet alle jongeren worden zonder problemen volwassen. Maar met intensieve begeleiding aan huis, op school en op straat worden problemen samen opgelost. Ook als je kind in gesloten jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting terecht dreigt te komen. En als je gezin in de knel komt door alle moeilijkheden.

Wat kun je doen als jouw kind agressief is, regelmatig spijbelt of drugs gebruikt? Of verkeerde vrienden heeft, geweld gebruikt of met een mes rondloopt? Als ouder zie je je kind verder in de problemen komen. En ook de rest van het gezin krijgt te maken met vervelende situaties. Uithuisplaatsing van je kind komt dan soms heel dichtbij.

Hoe werkt uithuisplaatsing?

Een uithuisplaatsing begint vaak bij iemand die zich zorgen maakt over je kind. Dat kan een leraar of lerares zijn, de huisarts of de politie. Die doet een melding bij Veilig Thuis. Daarna volgt een ingewikkeld traject met onderzoek en er komen hulpverleners en eventueel een kinderrechter aan te pas. Het kan ook zo zijn dat je als ouder zelf om hulp vraagt. Bijvoorbeeld omdat het even niet goed met je gaat. Of omdat je je geen raad meer weet met de situatie.

Vrijwillige uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig zijn of gedwongen. Bij een vrijwillige uithuisplaatsing ben je het als ouder eens met de oplossing dat je kind tijdelijk niet thuis woont. Je kind woont bijvoorbeeld tijdelijk bij familie. Het is altijd de bedoeling dat je kind zo snel mogelijk weer thuiskomt. Bij een vrijwillige uithuisplaatsing kun je als ouder zelf beslissen wanneer dat gebeurt.

Gedwongen uithuisplaatsing

Bij een gedwongen uithuisplaatsing beslist de kinderrechter dat het beter is dat het kind tijdelijk ergens anders woont. Het kind wordt dus verplicht ergens anders te wonen. Bijvoorbeeld in een instelling voor gesloten jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting. Voor jongeren met gedragsproblemen en hun families is uithuisplaatsing een heel ingrijpende ‘oplossing’.

 

Uithuisplaatsing voorkomen met de juiste gezinstherapie

Maar het hoeft niet zover te komen. Voordat er een beslissing wordt genomen over uithuisplaatsing, is het belangrijk dat er eerst geprobeerd is om de problemen aan te pakken.  Met behulp van intensieve hulpverlening. Daar kan Multisysteem Therapie een goede oplossing in bieden, met een zeer grote kans van slagen. Het is voor een kind immers het beste om thuis in een veilige situatie op te groeien.

Wat is Multisysteem Therapie?

Multisysteem Therapie (afgekort: MST) is een gezinsbehandeling voor jongeren tussen 10 en 19 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, wangedrag op school of regelmatig spijbelen. Of drugsgebruik, een verslaving of arrestaties. Deze problemen komen voor in meerdere ‘leefwerelden’ van de jongere. Thuis, op school, bij vrienden of op straat. De situatie is vaak al zo uit de hand gelopen dat uithuisplaatsing dreigt. Zoals genoemd, vaak in (gesloten) jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting.

Hoe werkt Multisysteem Therapie?

MST is een intensieve behandeling waarbij het gedrag van jouw kind centraal staat. En waarin de sociale omgeving nauw wordt betrokken. Je kind leeft immers in meerdere werelden tegelijk. Deze ‘werelden’ betrekken we allemaal bij de behandeling.

Samen problemen oplossen

Samen kijken we wat van invloed is op het gedrag van je kind. We spreken duidelijke en haalbare doelen af. En we leren alle gezinsleden én andere belangrijke mensen uit die werelden van je kind om nieuwe vaardigheden te gebruiken. Zo kunnen jullie moeilijke situaties in de toekomst samen oplossen. En zo kunnen we uithuisplaatsing voorkomen: je kind kan dus veilig thuis blijven wonen.

24/7 hulp en begeleiding

MST duurt gemiddeld 4 tot 5 maanden. Een vaste therapeut komt meerdere keren per week bij jullie thuis. Of op school, of op straat: daar waar hulp op dat moment belangrijk is. Het team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt daardoor altijd hulp inschakelen als dat nodig is, ook ‘s avonds en in het weekend. Zo word je als gezin gesteund tijdens moeilijke situaties buiten kantooruren. En we kunnen bij plotselinge problemen direct oefenen hoe je gezin, je kind en eventuele andere betrokkenen het beste om kunnen gaan met de situatie.

Zo werkt MST.

 

MST-therapeut:

“Samen doorbreken we negatieve spiralen en laten we kinderen opgroeien in hun eigen omgeving. Zo weten we heel wat uithuisplaatsingen van jongeren te voorkomen of verkorten.”

 

Waarom werkt MST voor mijn kind en mijn gezin?

Multisysteem Therapie is bewezen effectief. Onderzoek laat zien dat 95% van de jongeren na de MST-behandeling niet meer in aanraking komt met justitie en thuis kan blijven wonen. En 82% gaat weer naar school of heeft werk. Dit zijn resultaten voor de lange termijn. Ook bij kinderen die zelf niet willen meewerken aan de behandeling.

Resultaten MST behandelingen van 2022 in Nederland en België

 

Waarom MST zo goed werkt? Omdat het hele gezin – en belangrijke mensen uit de leefwerelden van de jongere – bij de behandeling worden betrokken. Al die werelden hebben immers invloed op het gedrag van je kind. We onderzoeken samen waar de knelpunten ontstaan. Met duidelijke doelen met meetbare resultaten. Alle betrokkenen leren nieuwe vaardigheden om moeilijke situaties -nu en in de toekomst – samen op te kunnen lossen. 

Uithuisplaatsing en schooluitval voorkomen

 Zo zorgt MST ervoor dat je kind thuis kan blijven wonen. En dat jouw gezin weer grip heeft op de situatie. Schooluitval en crimineel gedrag worden omgezet in juist beter functioneren op school en een positieve vrijetijdsbesteding. Onderzoek laat zien dat 9 van de 10 behandelingen succesvol wordt afgesloten. En dat uithuisplaatsing wordt voorkomen of verkort. Ook als de jongere zelf niet wil meewerken aan de behandeling.

Lees ervaringsverhalen van andere ouders.

 

MST-therapeut:
“Het probleemgedrag van de jongere komt altijd ergens vandaan. De vragen die wij stellen, zijn: ‘Wat maakt dat een jongere bepaald gedrag laat zien?’ En: ‘Waar kan de omgeving invloed op uitoefenen?’

 

Hoe start je MST voor jouw kind?

Vaak worden jongeren naar MST doorverwezen, bijvoorbeeld door het wijkteam of justitie. Maar als ouder/opvoerder kun je ook zelf contact opnemen. Bekijk hier welk MST-team bij jou in de buurt zit.
Onder de adresgegevens staat de link naar hun website. Daar vind je de contactgegevens van het MST-team. Nadat je zelf contact opneemt, bekijkt het team of jouw kind in aanmerking komt voor de behandeling. Ze zullen je daarna ook begeleiden naar een snelle start.

MST heeft speciaal aangepaste trajecten voor jongeren met o.a. verslavingen, psychiatrische problemen, seksueel overschrijdend gedrag of jongeren en/of ouders met een beperking. Dus ook bij specifieke problemen, kun je vaak bij ons terecht.

Werken aan een positieve toekomst voor jouw kind en de rest van het gezin? Start nu met Multisysteem Therapie. 

Ook interessant:
Werken bij MST | Als gemeente werken met MST | Start met MST thuis | Start met MST in je organisatie