0

Tolken bij Multi Systeem Therapie

3 December 2013

Aan het gebruik van tolken in de ggz worden gunstige en ongunstige invloeden toegeschreven. Om mogelijke interferentie te beperken, beveelt Multi Systeem

Therapie (mst) Services een restrictie van 10 procent tolkengebruik per caseload aan.

Dit vormde de aanleiding om te onderzoeken of jongeren in mst-gezinnen waarbij een tolk werd gebruikt (‘Allochtoon met tolk’, n = 70) vaker opnieuw werden veroordeeld

(algemene recidive) dan jongeren uit de groepen ‘Autochtoon’ (n = 109) en ‘Allochtoon zonder tolk’ (n = 213). Een ander doel van het onderzoek was om voorspellers voor algemene recidive te identificeren voor de totale groep. Uit de resultaten bleek dat jongeren uit de groep ‘Allochtoon met tolk’ niet vaker recidiveerden dan jongeren uit de andere groepen.

Bekijk het volledige artikel hier .