0

Tijdschrift Onderzoek en Praktijk

30 June 2014

Tijdschrift van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen

MULTI SYSTEEM THERAPIE VOOR MENSEN MET EEN LVB: EEN PILOTONDERZOEK

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ tussen 50 en 85) zijn oververtegenwoordigd in delinquente populaties. Er zijn echter nauwelijks bewezen effectieve interventies speciaal voor deze doelgroep. Daarom zijn Stichting Prisma, de Viersprong en De La Salle een onderzoek gestart, waarin geëvalueerd wordt of Multi Systeem Therapie (MST) geschikt is voor jongeren met een LVB. De hier beschreven pilotstudie heeft als doel te onderzoeken in hoeverre deze doelgroep daadwerkelijk verschilt van de reguliere doelgroep waar MST zich op richt en te onderzoeken of de behandelresultaten van beide groepen vergelijkbaar zijn.

Lees hier het volledige artikel …