0

ThuisBest Introductie training

In het kort
Wanneer:
– Online gezamenlijke opening
e-learning (1 uur) 27 juni 2024
– Zelfstudie ongeveer 2 uur
– Doorlopen e-learning
– Online gezamenlijke afsluiting
e-learning (1 uur)
29 augustus 2024
Volgende training:
nader te bepalen

MST therapeuten en supervisoren volgen deze training, aanvullend op de basisopleiding, om succesvol alle componenten van ThuisBest te kunnen implementeren. ThuisBest mentoren, gedragswetenschappers, trajectbegeleiders en managers verbonden aan de groep volgen deze training en daarnaast een praktijkdag (let op: hier is een aparte inschrijving via de website van MST-Nederland/België voor nodig).

 

Opbouw van de training:

 • Online start (1 uur)
 • E-learning modules
 • Online slot (1 uur)

 

De doelen van de ThuisBest Introductie training zijn:

 • Het verkrijgen van kennis over het nut en de noodzaak van ThuisBest.
 • Kennismaking met ThuisBest (met en zonder gedwongen kader) en het verloop van het zorgtraject.
 • Het verkrijgen van kennis over het juridisch kader.
 • Het verkrijgen van kennis over de ThuisBest principes.
 • Het verkrijgen van kennis over de kwaliteitssystemen van ThuisBest.
 • Het verkrijgen van kennis over de context van de ThuisBest groep.
 • Het verkrijgen van inzicht in je eigen rol als ThuisBest medewerker.
 • Het leren van vaardigheden om specifieke ThuisBest taken uit te voeren.

Inschrijven voor een training

Houd er rekening mee dat je deel moet uitmaken van een ThuisBest groep of MST-team om de ThuisBest Introductie training te kunnen volgen.

Vereisten

De registratie moet vooraf zijn goedgekeurd door de MST expert die betrokken is bij ThuisBest en de leidinggevenden van de ThuisBest organisatie.

Annuleringen van trainingen

Annulering dient per mail te gebeuren naar info@mst-nederland.nl.  Hierbij geldt de verzenddatum.

Bij annulering tot vier weken vóór de aanvang van de training worden er geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Bij annulering tot twee weken vóór de aanvang van de training wordt 50% van het tarief in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de training heeft de opdrachtgever geen recht meer op restitutie.