0

Gezinstherapie -Gezin

Aandachtspunten bij het opstellen van regels, handleiding voor ouders
Aanpak van problemen, een ingevuld voorbeeld
Aanpak van problemen
Beoordeling van het gezin
Checklist Vaardigheden
Communicatievaardigheden, uittleg en oefeningen
Dagboekoefening voor na een time-out
Effectief gebruik van consequenties
Faseplan bij terugkeer na uithuisplaatsing, een voorbeeld
Functionele analyse van probleemgedrag, blanco
Functionele analyse, een voorbeeld van een sequentie
Gedragsplan, problemen oplossen en aanpassen van een gedragsplan
gedragsplan, type 1, blanco
Gedragsplan, type 1, voorbeeld
Geweldloos verzet in gezinnen - hl voor ouders
Geweldloos verzet, Betrouwbaar-ouderschap-in-tijden-van-nieuwe-autoriteit-Jan-Hoet
Geweldloos verzet, Haim Omer, verslag masterclass, 11-2007
Gezinsinteractie, observatieblad
Herstellen van warmte
Het maken van regels, beloningen en straffen
Ineffectief opvoedkundig handelen, fitcirkel
Inschatting van de impact van familie-transities op het gedrag van een jongere
Lijst van beloningen en consequenties, inventarisatie
Lijst van consequenties, top tien
Lijst van mogelijke beloningen, werkblad
Monitorplan, type 1, blanco - Geconverteerd
Monitorplan, type 1, blanco
Om regels te laten werken
Omgaan met regels
Opvoedstijlen
Regels voor ontregelde kinderen
Richtlijnen om gezinsinteracties te observeren
Rode Knoppen, De-escalatie technieken
Rode knoppen, Het veranderen van timing en aanpak van confrontaties
Rode knoppen, Stappenplan om te de-escaleren bij gedragssequenties
Rode knoppen, Top 10, schilden en achterliggende motieven
Rode knoppen, werkblad
Rollenspellen
Stappen voor de therapeut om uitdagingen in gezinssessies effectief aan te pakken
Systeemtherapie Vaak voorkomende dilemma s voor therapeuten
verwende kinderen, een gedragstherapeutische visie
verwenning, Psychologische achtergronden en gevolgen voor de ontwikkeling van het kind
Vicieuze cirkel, ouder-kind
Aandachtspunten bij het opstellen van regels en consequenties
Aandachtspunten bij het uitvoeren van de regels
Actief luisteren
Afspraken rondom het gebruiken van de gedragskaart
choose your battles
CONSEQUENCES (pos.neg.)
De overlegmethode (2)
format gedragsplan
Gedragsplan leeg
Geweldloos verzet folder relatiegebaar
hechting en communicatie
lege patrooncirkel
Maken van sequenties
ontwikkelingstaken-Spanjaard-Slot-2015
Opvoedingsstijlen
pro and cons uitleg - chi square nav consequenties geven - Engels
Richtlijnen om gezinsinteracties te observeren
Rode knoppen werkschema leeg
Rode knoppen theorie II
Rode knoppen theorie
Rode knoppen
tips voor de zomervakantie
Valkuilen voor stiefmoeders
Veel voorkomende patronen tussen gezinsleden
Voorbeeldbrief aan jongere I
Voorbeeldbrief aan jongere II
Voorbeeldbrief aankondiging agressie
voorbeelden van positieve en negatieve consequenties

Schatkist

Log out