2295

Samenwerking met ThuisBest

20 September 2019

The international journal of offender therapy and comparative criminology.

ThuisBest is een nieuw alternatief voor een langdurige plaatsing in de JeugdzorgPlus, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om kort uit huis te plaatsen vanwege crisis, maar waarbij ook snel weer toegewerkt wordt naar thuis wonen.
ThuisBest is een zorgtraject waarin JeugdzorgPlus wordt gecombineerd met multisysteem therapie. Het afgelopen jaar is er door de Viersprong onderzoek gedaan naar de eerste behandeluitkomsten van ThuisBest. Aan dit retrospectieve onderzoek namen 86 jongeren en hun ouders deel.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat zowel de externaliserende problematiek van jongeren als de opvoedbelasting van ouders daalden tijdens het ThuisBest traject.

Aan het einde van ThuisBest woonde 72% van de jongeren weer thuis, had 83% van de jongeren geen (nieuwe) politiecontacten gehad en ging 89% van de jongeren naar school of had werk.

Op basis van deze resultaten lijkt ThuisBest veelbelovend. De verwachting is dat ThuisBest ook kosteneffectief kan zijn, omdat jongeren korter in de JeugdzorgPlus verblijven dan tijdens een regulier gesloten zorgtraject. Echter, enige voorzichtigheid is geboden, omdat er in dit onderzoek geen gebruik is gemaakt van een controlegroep en niet onderzocht is of de resultaten op langere termijn standhouden. Met dit onderzoek is een volgende stap gezet naar de ontwikkeling van een zorgtraject waarin jongeren zo snel als mogelijk weer thuis kunnen opgroeien.
Voor meer informatie of het volledige onderzoek stuur een e-mail naar Anne Rovers (Anne.Rovers@deviersprong.nl)