0

Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

22 June 2015

Het traject bij het voorkómen van een uithuisplaatsing is beschreven in de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming.
Eén van de aanbevelingen is zoveel mogelijk een uithuisplaatsing te voorkomen door MST (multisysteemtherapie) in te zetten bij jeugdigen van twaalf tot achttien jaar met gedragsproblemen.

 

www.richtlijneinjeugdhulp.nl