97

Resultaten

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinstherapie die 3 tot 5 maanden duurt.

De belangrijkste doelen van elke behandeling zijn:

  • De jongere woont thuis.
  • Hij of zij werkt of gaat naar school.
  • Hij of zij pleegt geen delicten meer.

Wat levert MST op?

De behandeling draagt op deze manier bij aan een veiligere samenleving.

Inmiddels hebben 10.000 gezinnen in Nederland en België een MST behandeling afgerond. Met de MST therapie zijn de levens van enorm veel mensen beïnvloed.

 

“De behandelresultaten van jongeren bij wie gezinstherapie werd ingezet waren in 76 procent van de gevallen beter

dan van jongeren die geen behandeling kregen en in 58 procent beter dan de resultaten van alternatieve behandelingen.”

Conclusie na onderzoek door Carr, 2014.

Goede resultaten

De resultaten worden nauwkeurig en objectief bijgehouden. Multisysteem Therapie blijkt consequent te leiden tot een verbetering van de situatie in het gezin:

  • De onderlinge relaties in het gezin verbeteren.
  • Gezinsleden functioneren beter.
  • De jongere spijbelt minder en haalt hogere cijfers op school.
  • Het middelengebruik neemt af.
  • De jongere vertoont minder psychiatrische symptomen.
Werkelijk behaalde resultaten MST behandelingen

Veiligere samenleving, grote kostenbesparingen

Het gevolg van deze verbeteringen blijkt uit de volgende cijfers:

Je ziet dat veruit het grootste deel van de jongeren niet meer met de politie in aanraking komt en niet uit huis geplaatst hoeft te worden. Bovendien heeft 84% een dagbesteding in de vorm van werk of een opleiding.

 

Hierdoor wordt de samenleving niet alleen veiliger. Er worden ook veel kosten bespaard: tot wel € 1.674,- per gezin, blijkt uit dit onderzoek. Dat bedrag is na 6 maanden al opgelopen naar € 5.068.-.

Ook 1.5 jaar na afloop van de behandeling, zien we goede resultaten:

 

Ten slotte zijn ook de langetermijnresultaten positief:

Je ziet dat de kans veel kleiner is dat iemand op lange termijn opnieuw gearresteerd wordt. Ook zijn de gezinnen stabieler.

 

 

Onafhankelijke kwaliteitsbewaking

Allereerst werken volgens ons eigen MST kwaliteitssysteem. Dat systeem ziet erop toe dat alle MST-behandelaars wereldwijd de behandeling op dezelfde manier toepassen. Door vragenlijsten krijgen wij inzicht in het functioneren van de professionals en in de resultaten.

 

Daarnaast gebruiken wij de Monitor MST. Deze monitor bestaat uit een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten en telefonische interviews. Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in onder meer de (jeugd-)zorg, verzamelt de cijfers.

 

Lees meer over de onafhankelijke metingen.

 

“De meest effectieve behandelingen richten zich op de jongere, ouders en factoren buiten het gezin, zoals omgang met deviante leeftijdgenoten en het sociale netwerk.”

Conclusie na onderzoek door Murrihy, Kidman, en Ollendick, 2010.