97

Resultaten

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling die gemiddeld 4-5 maanden duurt. Het is een bewezen effectieve en breed erkende behandelmethodiek.

De belangrijkste doelen van een MST behandeling zijn:

  • De jongere kan thuis blijven wonen (of gaat terug naar huis)
  • De jongere gaat naar school of heeft werk
  • De jongere pleegt geen delicten meer

Een MST behandeling is altijd op maat en vindt in de thuissituatie plaats.

Wat levert MST op?

De MST behandeling zorgt er allereerst voor dat de jongere op een goede manier thuis kan blijven wonen en het gezin gezamenlijk leert (toekomstige) problemen aan te pakken. Daarnaast draagt MST door het helpen van de jongeren en de gezinnen bij aan een veiligere samenleving.

Inmiddels hebben al meer dan 10.000 gezinnen in Nederland en België een MST behandeling afgerond. Met de MST therapie zijn de levens van enorm veel mensen positief beïnvloed.

“De behandelresultaten van jongeren bij wie gezinstherapie werd ingezet waren in 76 procent van de gevallen beter dan van jongeren die geen behandeling kregen, en in 58 procent beter dan de resultaten van alternatieve behandelingen.”

Conclusie na onderzoek door Carr, 2014.

Goede resultaten

Alle resultaten van MST behandelingen worden nauwkeurig en objectief bijgehouden. Multisysteem Therapie blijkt consequent te leiden tot een verbetering van de situatie in het gezin:

  • De onderlinge relaties in het gezin verbeteren
  • Gezinsleden functioneren beter
  • De jongere spijbelt minder en haalt hogere cijfers op school
  • Het middelengebruik neemt af
  • De jongere vertoont minder psychiatrische symptomen
Werkelijk behaalde resultaten MST behandelingen

Veiligere samenleving, grote kostenbesparingen

Het gevolg van deze verbeteringen blijkt uit de verzamelde cijfers.

Het blijkt dat veruit de meeste jongeren na een MST behandeling niet meer met de politie in aanraking komen en niet uit huis geplaatst hoeven te worden. Bovendien heeft 84% een dagbesteding in de vorm van school, een opleiding of werk.

Hierdoor wordt de samenleving niet alleen veiliger, er worden ook veel kosten bespaard: tot €1.674,- per gezin, blijkt uit dit onderzoek. Dat bedrag is na 6 maanden al opgelopen naar €5.068.-. Bovendien is dit vergeleken met andere behandelingen in de thuis situatie, want ten opzichte van een uithuisplaatsing zijn de bespaarde kosten uiteraard nog aanzienlijk hoger.

Ook 1.5 jaar na afloop van de behandeling, zien we goede resultaten:

 

Ten slotte zijn ook de lange termijnresultaten positief. De kans is veel kleiner dat een jongere op de langere termijn opnieuw gearresteerd wordt. Ook blijken de gezinnen stabieler.

 

 

Onafhankelijke kwaliteitsbewaking

Allereerst werken volgens het eigen MST kwaliteitssysteem. Dat systeem ziet erop toe dat alle MST behandelaren wereldwijd de behandeling op dezelfde manier toepassen. Door vragenlijsten krijgen wij inzicht in het functioneren van de professionals en in de resultaten.

 

Daarnaast gebruiken wij de MST Monitor. Deze monitor bestaat uit een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten en telefonische interviews. Praktikon, een onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in onder meer de (jeugd-)zorg, verzamelt de cijfers.

 

Lees meer over de onafhankelijke metingen.

 

“De meest effectieve behandelingen richten zich op de jongere, opvoeders en factoren buiten het gezin, zoals omgang met deviante leeftijdgenoten en het sociale netwerk.”

Conclusie na onderzoek door Murrihy, Kidman, en Ollendick, 2010.