0

Wetenschappelijk onderzoek

Het effect van MST

Wereldwijd wordt al meer dan 35 jaar onderzoek gedaan naar Multisysteem Therapie. Het volgende, onvolledige overzicht geeft hier een aardig van:

 • 15 RCT onderzoeken met jeugdige daders van ernstige delicten.
 • 7 onafhankelijke gerandomiseerde trials door Ogden en Timmons-Mitchel.
 • 2 onderzoeken met jeugdige daders die middelen misbruiken of afhankelijk zijn.
 • 3 onderzoeken met jeugdige zedendelinquenten (MST-PSB).
 • 3 onderzoeken met jongeren met ernstige emotionele problemen (MST-PSY).
 • 2 onderzoeken met mishandelende gezinnen (MST-CAN).
 • 4 met adolescenten met chronische gezondheidsproblemen (MST-Health Care).
 • 3 met grootschalige (implementatie-) onderzoeken naar overdraagbaarheid van de therapie

Bekijk dit Engelstalige overzicht voor meer informatie over de onderzoeken.

De algemene conclusie is: MST is effectief in het verminderen van gedragsproblemen bij jongeren tussen 10 en 19 jaar.

Sinds 2004, het startjaar van MST in Nederland, is ook in Nederland research gedaan. We zullen hier niet alle uitkomsten bespreken, maar richten ons op 2 Nederlandse onderzoeken die in 2012 en 2014 zijn gepubliceerd.

Hoogleraar Pedagogiek Jo Hermanns: “Afname van recidive jeugddelinquentie bij meest ernstige groep vooral gevolg van effectieve gedragsinterventies.”

 

Het Randomized Controlled Trial (RCT)

In 2012 hebben wetenschapper Maja Dekovic en anderen MST vergeleken met reguliere zorg via een randomized controlled trial (RCT).

Dit is een van de beste manieren om inzicht te krijgen in de resultaten van een behandeling. Proefpersonen worden namelijk willekeurig verdeeld over twee groepen: één groep krijgt de te beoordelen behandeling, in dit geval Multisysteem Therapie. De andere groep krijgt reguliere zorg. Niemand weet welke personen in welke groep zitten. Maanden, soms zelfs jaren, later worden de behandelresultaten van beide groepen vergeleken. Op deze manier krijg je een volkomen onafhankelijk inzicht in het effect van een therapie.

Uit het onderzoek uit 2012 bleek dat door MST:

 • de gedragsproblemen van de jongere verminderen.
 • strafbaar gedrag óók volgens de jongere zelf vermindert.
 • opvoeders zich beter in staat voelen om met de problemen om te gaan.
 • De onderlinge relatie tussen ouder en kind verbetert.

Deze effecten houden ook op de lange termijn stand.

Lees de (Engelstalige) samenvatting van dit onderzoek op vu.nl.

De meta-analyse

Naast het randomized controlled trial hebben Trudy van der Stouwe en andere wetenschappers in 2014 een meta-analyse uitgevoerd. In zo’n onderzoek worden de resultaten van meerdere onderzoeken samengevoegd en geanalyseerd.

Uit hun onderzoek bleek dat Multisysteem Therapie zorgt dat:

 • ernstige gedragsproblemen afnemen.
 • de jongere thuis kan blijven wonen.
 • hij of zij niet of minder met verkeerde vrienden omgaat.
 • problemen binnen het gezin verminderen.
 • het middelenmisbruik afneemt.

Lees de (Engelstalige) samenvatting van dit onderzoek op sciencedirect.com.

 

Investeren in kinderen

Wanneer je alleen naar de cijfers kijkt, kun je vergeten dat de onderzoeken over kinderen gaan. Over gezinnen die het moeilijk hebben en over jongeren die vastlopen. Daarom vinden wij het citaat van dhr. prof. dr. Geert-Jan Stam (Universiteit van Amsterdam) zo mooi:

“Investeren in onderzoek naar evidence-based jeugdzorg is investeren in kinderen.”

Door goed te kijken naar de resultaten van Multisysteem Therapie, kunnen wij de behandeling steeds verder verbeteren. Zo verbetert de toekomst van deze jongeren en hun familie.

 

Meer informatie over MST-onderzoek

In Nederland lopen verschillende MST-onderzoeken. Daarin wordt gekeken hoe MST wordt uitgevoerd en wat voor effect het heeft op de jongere en het gezin. In alle projecten hopen de wetenschappers de volgende vraag te beantwoorden: hoe kan MST in Nederland nog betere resultaten behalen?

Wil je meer informatie over lopend onderzoek in Nederland? Neem dan gerust contact op via info@mst-nederland.nl of bel 073 2100 501.

Er is ook wetenschappelijk onderzocht hoeveel MST kost en wat het oplevert. Lees meer over deze kosteneffectiviteit.