0

Onafhankelijke metingen: wat is het effect van MST?

Multisysteem Therapie onderscheidt zich van andere programma’s door het sterke kwaliteitssysteem. MST gebruikt dit uitgebreide systeem om de kwaliteit van de MST-behandelingen te meten en om de resultaten te bewaken.

Kwaliteitssysteem met feedbacksysteem

Het kwaliteitssysteem van MST bestaat uit verschillende onderdelen. Enkele belangrijke elementen hiervan zijn o.a. de frequente trainingen en voortdurende metingen naar modeltrouw en het meten en monitoren van alle behandelresultaten.

Ook het feedbacksysteem maakt hier deel van uit. Hierin geven de ouders/opvoeders en de jongere feedback op de therapeut, de therapeuten op de supervisor en de supervisor en therapeuten op de MST-expert. Om deze feedback op gestructureerde wijze te verzamelen, worden bij elke MST-behandeling relevante vragenlijsten afgenomen.

Lees meer over de resultaten van MST.

De Monitor MST: objectieve en onafhankelijke dataverzameling

Als ouders/opvoeders krijg je hier dan ook mee te maken. Maandelijks vindt er een kort (telefonisch) feedback gesprek plaats. De informatie wordt verzameld via een gestructureerd monitoringssysteem van MST, met behulp van onafhankelijk onderzoeksbureau Praktikon. De resultaten uit de vragenlijsten worden overzichtelijk weergegeven in dashboards.

De Monitor MST houdt in de gaten wat de resultaten zijn van MST-behandelingen:

  • op het niveau van de gezinnen.
  • op team- en instellingsniveau.
  • op landelijk niveau.

Met deze informatie kunnen wij de behandeling steeds verder verbeteren. Bovendien kunnen we Multisysteem Therapie zo vergelijken met andere therapieën.

Wil je weten wat deze vragenlijsten precies inhouden? Lees dan verder.

Toelichting vragenlijsten voor ouders en jongeren

De Monitor MST bestaat uit routinematig afgenomen metingen en uit de TAM-R vragenlijst.

Routinematig resultaten meten

Onderzoeksbureau Praktikon verzamelt informatie over het effect van elke MST-behandeling. Dit heet de ROM-vragenlijst (ROM staat voor Routine Outcome Monitoring). Dat doen ze via de volgende vragenlijsten:

  • Bij start en aan het einde van de behandeling wordt sociaal-demografische informatie verzameld. Daarmee beschrijven ze de doelgroep en leggen ze een deel van de behandelresultaten vast.
  • Aan het begin en eind van de behandeling wordt de aard en ernst van emotionele problemen en gedragsproblemen gemeten.
  • De aard en ernst van de opvoedingsbelasting wordt ook gemeten. Ook deze lijst wordt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen.
  • Een telefonisch follow-up Interview wordt 6, 12 en 18 maanden na afsluiting van de behandeling afgenomen. Met dit interview achterhalen ze in hoeverre de verbeteringen in het gedrag van de jongere stand houden.

De resultaten van deze vragenlijsten worden verzameld in de database BergOp en zijn beschikbaar in de MST Dashboards.

Hoe functioneert de therapeut volgens het gezin?

Een gespecialiseerd callcenter, Kwestion (onderdeel van Praktikon), neemt een onafhankelijke vragenlijst af als onderdeel van het MST-kwaliteitssysteem. De uitkomsten worden gebruikt als feedback om onder andere het functioneren van de therapeuten en van het programma als geheel te verbeteren. Deze vragenlijst heet TAM-R (dat staat voor Therapist Adherence Measure).

We gebruiken de uitkomsten ook in de behandeling. Het filmpje laat zien waarom dat zo goed werkt.

Meer informatie over de onafhankelijke metingen?

Wil je meer informatie over de metingen of de resultaten? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via info@mst-nederland.nl of telefoonnummer 073 – 2100 501.

 

Ook interessant:
Werken bij MST | Als gemeente werken met MSTStart met MST thuis | Start met MST in je organisatie