0

Onafhankelijke metingen

Wat is het effect van MST?

Multi Systeem Therapie gebruikt een uitgebreid systeem om de kwaliteit van de MST-behandelingen te meten en de resultaten te bewaken.

Zo nemen we vragenlijsten af, waarmee we het functioneren van onze professionals meten. Lees meer over dit MST-kwaliteitssysteem.

De Monitor MST: objectieve en onafhankelijke dataverzameling

Daarnaast gebruiken we in Nederland de Monitor MST: een reeks aanvullende vragenlijsten, die de opvoeders en de jongere aan het begin en het eind van de behandeling invullen.

Deze vragenlijsten worden door een onafhankelijke partij afgenomen en voldoen aan de eisen van Stichting Benchmark GGZ. Ze zijn gevalideerd en betrouwbaar. Daardoor geven ze objectieve informatie over het effect van MST.

De Monitor MST houdt in de gaten wat de resultaten zijn van MST-behandelingen:

  • op het niveau van de gezinnen.
  • op team- en instellingsniveau.
  • op landelijk niveau.

Met deze informatie kunnen wij de behandeling steeds verder verbeteren. Bovendien kunnen we MST zo vergelijken met andere therapieën. De Monitor MST bestaat uit routinematig afgenomen metingen en uit de TAM-R vragenlijst.

Kinderombudsman: “Kinderen hebben recht op best mogelijk zorg.”

ROM: routinematig resultaten meten

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Onderzoeksinstelling Praktikon verzamelt informatie over het effect van elke MST-behandeling. Dat doen ze via de volgende vragenlijsten:

  • Bij start en aan het einde van de behandeling wordt Sociaal Demografische Informatie (SDI) verzameld. Daarmee beschrijven ze de doelgroep en leggen ze een deel van de behandelresultaten vast.
  • De Child Behavior Checklist (CBCL) en de Youth Self Report (YSR) meten aan het begin en eind van de behandeling de aard en de ernst van emotionele- en gedragsproblemen. Minimaal één van de opvoeders vult de CBCL in. De jongere beantwoordt de vragen uit de YSR.
  • De Opvoed Belasting Vragenlijst (OBVL) meet de aard en ernst van de opvoedingsbelasting. Ook deze lijst wordt aan het begin en einde van de behandeling bij minimaal één van de opvoeders afgenomen.
  • Een telefonisch follow-up Interview (FUI) wordt 6, 12 en 18 maanden na afsluiting van de behandeling afgenomen. Met dit interview achterhalen ze in hoeverre de verbeteringen in het gedrag van de jongere stand houden.

De resultaten van deze vragenlijsten worden verzameld in de database BergOp.

TAM-R:

Hoe functioneert de therapeut volgens het gezin?

 

TAM-R staat voor Therapist Adherence Measure. Een gespecialiseerd call center, Kwestion, neemt deze onafhankelijke vragenlijst af als onderdeel van het MST-kwaliteitssysteem.

De uitkomsten worden gebruikt door de MST experts en supervisoren, die daarmee onder andere het functioneren van de therapeuten kan verbeteren.

 

We gebruiken de uitkomsten ook in de behandeling. Het filmpje laat zien waarom dat zo goed werkt.

Meer informatie over de onafhankelijke metingen?

Wil je meer informatie over de metingen of de resultaten? Neem dan gerust contact met ons op.

Dat kan via info@mst-nederland.nl of telefoonnummer 073 2100 501.