0

Kosteneffectiviteit

Wat kost MST en wat levert het op?

Multisysteem therapie geeft niet alleen aantoonbaar betere resultaten, maar is ook kosteneffectief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Grote besparingen

MST zorgt voor lagere kosten en helpt om geld te besparen. Uithuisplaatsing in een instelling voor gesloten jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting is een dure oplossing. Als een jongere uit huis geplaatst wordt, kost dat minimaal € 100.000.- per jaar. Met MST kunnen dus aanzienlijke kosten worden bespaard. Per MST team, dat 40 casussen per jaar kan doen, wordt zo ieder jaar €3.000.000 aan kosten bespaard. Daar bovenop worden nog de maatschappelijke kosten bespaard die verband houden met schooluitval en/of detentie. Ook schade door vandalisme en letsel door geweld worden voorkomen.

Lagere kosten

Ook als MST wordt afgezet tegen andere behandelingen, blijken de kosten lager te zijn. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. De (maatschappelijke) kosten voor een MST traject zijn zo’n 50% lager dan de alternatieve behandelingen, blijkt uit Nederlands onderzoek.

In 2016 vergeleken Karin Vermeulen en haar collega-wetenschappers de kosten en effecten van MST met die van andere behandelingen in Nederland.

Uit dit onderzoek bleek het volgende:

  • de kosten voor MST zijn 50% lager dan die voor andere behandelingen
  • er wordt minimaal € 1674, – per gezin bespaard. Dit bedrag is na 6 maanden al opgelopen naar € 5068. –
  • er zijn na MST vaak geen aanvullende (kostbare) behandelingen meer nodig

De kans dat deze kostenverlagingen worden behaald, is bovendien 75%.

Je leest de (Engelstalige) samenvatting van dit onderzoek op onlinelibrary.wiley.com.

Maatschappelijke winst door MST

Tenslotte levert MST veel op voor de samenleving:

  • De jongere heeft weer een toekomst. Hij of zij gaat naar school of heeft een baan. Het gezin heeft een beter toekomstperspectief.
  • Mensen op school en in de wijk zijn betrokken bij de jongere en werken samen. Daardoor is de belasting voor de wijkagent, leerkrachten en buurtbewoners lager.
  • De opvoeders zijn gemotiveerd en hebben weer vertrouwen. Daardoor krijgen ook de broertjes en zusjes een veilige omgeving om op te groeien.
  • De jongere laat geen antisociaal gedrag meer zien en trekt anderen daar niet meer in mee.
  • De samenleving wordt veiliger, want crimineel gedrag wordt voorkomen.
  • Ongunstige lange termijn effecten van uithuisplaatsing en hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen. Zo blijken Nederlandse mannen en vrouwen die tijdens de adolescentie een periode in een justitiële jeugdinrichting of residentiële jeugdzorg verbleven, op latere leeftijd meer problemen te hebben op het gebied van gezondheid, relaties, werk en huisvesting dan de doorsnee Nederlandse bevolking (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) & Vrije Universiteit Amsterdam, 2013).

Kortom: door het inzetten van MST wordt niet alleen veel leed, maar ook veel geld bespaard.

Door deze resultaten hebben verschillende instanties MST erkend.