0

Kosteneffectiviteit van Multisysteem Therapie

Multisysteem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren met gedragsproblemen en hun gezinnen, met aantoonbaar goede resultaten. De behandelmethode is daarnaast ook kosteneffectief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Wat kost MST en wat levert het op?

Uithuisplaatsing van een jongere met gedragsproblemen – in een instelling voor gesloten jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting – is een dure aanpak. De kosten bedragen minimaal € 100.000.- per jaar. Multisysteem Therapie zorgt in eerste instantie voor een aanzienlijke kostenbesparing op de korte termijn. Uit berekeningen blijkt dat per MST-team jaarlijks gemiddeld 3 miljoen euro bespaard wordt ten opzichte van uithuisplaatsingen. Daar bovenop worden maatschappelijke kosten bespaard die verband houden met schooluitval en/of detentie.

Ook als MST wordt afgezet tegen andere behandelingen blijken de kosten lager te zijn. De (maatschappelijke) kosten voor een MST-traject zijn zo’n 50% lager dan de alternatieve behandeling, blijkt uit Nederlands onderzoek (Vermeulen, Jansen, Knorth, Buskens & Reijneveld, 2017).

Maatschappelijke winst

Multisysteem Therapie heeft ook positieve gevolgen op maatschappelijk gebied. Uit onderzoek komen de volgende punten naar voren:

  • De jongere heeft weer een toekomst. Hij, zij of hen gaat naar school of heeft een baan. Het gezin heeft een beter toekomstperspectief.
  • Mensen op school en in de wijk zijn betrokken bij de jongere en werken samen. Daardoor is de belasting voor de wijkagent, leerkrachten en buurtbewoners lager.
  • De ouders/opvoeders zijn gemotiveerd en hebben weer vertrouwen. Daardoor krijgen ook de andere kinderen uit het gezin een veilige omgeving om op te groeien.
  • De jongere laat geen antisociaal gedrag meer zien en trekt anderen daar niet meer in mee.
  • De samenleving wordt veiliger, want crimineel gedrag wordt voorkomen.
  • Ongunstige langetermijneffecten van uithuisplaatsing en hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen. Zo blijken Nederlandse mannen en vrouwen die tijdens de adolescentie een periode in een justitiële jeugdinrichting of residentiële jeugdzorg (zoals leefgroepen) verbleven, op latere leeftijd meer problemen te hebben dan de doorsnee Nederlandse bevolking. Onder andere op het gebied van gezondheid, relaties, werk en huisvesting. (Conclusie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) & Vrije Universiteit Amsterdam, 2013).

Ook starten met Multisysteem Therapie? Bekijk hier welk MST-team bij jou in de buurt zit.

Ook interessant:
Werken bij MST | Als gemeente werken met MST | Start met MST thuis | Start met MST in je organisatie