0

Erkenning op de hoogste niveaus

Multisysteem Therapie is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht – zowel in Nederland als daarbuiten.

Al die onderzoeken hebben laten zien dat ernstige gedragsproblemen van jongeren méér afnemen door MST dan door andere behandelingen. Ook op de lange termijn. Bovendien zijn de kosten van MST 50% lager dan die van andere therapieën.

Door deze resultaten heeft MST nationaal en internationaal veel erkenning gekregen. Sterker nog, onderstaande organisaties hebben MST op de hoogste niveaus erkend.

BluePrints

Blueprints for Healthy Youth Development doet wereldwijd onderzoek naar de effectiviteit van bewezen effectieve programma’s. MST heeft het hoogste niveau van erkenning: Model Plus. Wereldwijd hebben slechts 6 andere programma’s deze status. MST is bovendien daarvan het enige programma dat zich richt op vermindering van ernstig probleemgedrag.

Open link

Erkenningscommissie Justitiële Interventies

De Erkenningscommissie Justitiële interventies heeft MST in 2021 beoordeeld als effectief volgens goede aanwijzingen. Van de 39 erkende interventies is MST één van de twee die beoordeeld is op dit hoogste niveau van erkenning.

Open link

Databank Effectieve Jeugdinterventies

Het NJi is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. MST wordt, door De Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als effectief volgens goede aanwijzingen. De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. De commissie wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. In dat samenwerkingsverband werken verschillende kennisinstituten aan het erkenningstraject.

Open link

Meer informatie

Heb je vragen over deze erkenningen of de instanties die de erkenning hebben gegeven? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 073 2100 501. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@mst-nederland.nl.