0

Erkenning op het hoogste niveau

Multisysteem Therapie is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht – zowel in Nederland als daarbuiten.

Al die onderzoeken hebben laten zien dat ernstige gedragsproblemen van jongeren méér afnemen door MST dan door andere behandelingen. Ook op de lange termijn. Bovendien zijn de kosten van MST 50% lager dan die van andere therapieën.

Door deze resultaten heeft MST nationaal en internationaal veel erkenning gekregen. Sterker nog, onderstaande organisaties hebben MST op het hoogste niveau erkend.

BluePrints

Blueprints Blueprints for Healthy Youth Development doet wereldwijd onderzoek naar de effectiviteit van evidence-based programma’s. MST heeft het hoogste niveau van erkenning: Model Plus. Wereldwijd hebben slechts 3 andere programma’s deze status. MST is het enige programma dat zich richt op vermindering van ernstig probleemgedrag.

Open link

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Erkenningscommissie Gedragsinterventies is onderdeel van het Ministerie van Justitie. In 2010 heeft deze commissie MST beoordeeld als ´effectief volgens sterke aanwijzingen´. Dit is het hoogste niveau van erkenning. Van de 34 erkende interventies hebben slechts 2 deze status gekregen.

Open link

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het NJi is een kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. MST wordt, door de erkenningscommissie van het NJi, op het hoogste niveau erkent. De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. De commissie wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. In dat samenwerkingsverband werken verschillende kennisinstituten aan het erkenningstraject.

Open link

Meer informatie

Heb je vragen over deze erkenningen of de instanties die de erkenning hebben gegeven? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 073 2100 501. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@mst-nederland.nl.