0

Organisatie

“Ieder kind moet thuis, in de eigen omgeving kunnen opgroeien”

 

MST-Nederland/België is licentiehouder en kennis- en kwaliteitscentrum voor het behandelprogramma Multisysteem therapie (MST) in Nederland en België. MST wordt uitgevoerd door zorgorganisaties die jongeren met ernstige gedragsproblemen willen behandelen met een bewezen effectief programma om blijvend resultaat te verkrijgen. MST-Nederland/België faciliteert hierbij op alle mogelijke manieren om het best mogelijke behandelresultaat te verkrijgen. Multisysteem therapie is erkend bewezen effectief op de hoogste niveaus en wordt al vanaf 2004 aangeboden in Nederland.

“Bij dreigende uithuisplaatsing is MST bewezen effectief zoals geen enkel ander programma”

“Ieder gezin heeft recht op MST”

Wij leveren een totaalpakket voor continue ontwikkeling van behandelaren en supervisoren zodat gezinnen de meest effectieve behandeling krijgen met blijvend resultaat. Daarnaast zorgt MST-Nederland/België voor landelijke bekendheid van het programma en ondersteunt zij organisaties op alle mogelijke manieren om MST bereikbaar te maken voor gezinnen in Nederland en België.

 

Implementatie en landelijke dekking MST realiseren

MST-Nederland/België realiseert landelijke dekking van het programma zodat iedere jongere en ieder gezin toegang heeft tot MST. Zij biedt zorgaanbieders uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van het MST programma. Belangstellende zorgorganisaties of gemeenten kunnen contact opnemen met MST-Nederland/België.

 

Opleiding en training

MST-Nederland/België heeft een uitgebreid trainingsprogramma. Nieuwe behandelaren volgen eerst een 5-daagse MST basisopleiding. Deze wordt ieder kwartaal in Nederland en daarnaast in samenwerkingsverband binnen Europa aangeboden. Supervisoren volgen een aanvullend opleidingstraject. Alle MST teams krijgen bovendien iedere drie maanden een bijscholing (booster) op maat. Dit is een volledige dag voor therapeuten en een extra dag voor supervisoren.

Coaching op casusniveau

Wekelijks wordt alle casuïstiek van het team met de vaste MST-expert van MST-Nederland/België doorgesproken. Dit is vanwege de complexiteit van de problematiek waarmee de gezinnen te maken hebben en vanwege de intensiteit van de MST behandeling. Het gezin krijgt hierdoor altijd de best mogelijke behandeling, en de therapeut de best mogelijke ondersteuning daarbij. De voortdurende coaching is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van MST. Hierdoor bereikt MST resultaten die andere programma’s voor deze doelgroep niet halen.

Monitoring van de kwaliteit en behandeluitkomsten

MST-Nederland/België zorgt dat Multisysteem therapie overal op een vergelijkbare wijze en met de beste mogelijke resultaten wordt uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem is daarom het voortdurend meten van alle behandelresultaten. Tevens wordt de modeltrouw van de behandelaren gemeten, omdat dit een belangrijke voorspeller is voor goede behandelresultaten. De uitkomsten worden gebruikt om voortdurend te verbeteren op alle niveaus.

Coördinatie, informatie en marketing

MST-Nederland/België heeft een centrale rol in informatie uitwisseling over het programma tussen de teams, PR, onderzoek en verdere ontwikkelingen rond MST.