5285

Nog een vijftigste MST team startte in Bergen op Zoom

27 June 2023

MST-CAN team in Bergen op Zoom

Op de foto van links naar rechts: Sophie de Bruijn, Hanane al Kathari, Thomas Kalis, Loes Nissen en Steffie Verbraak.

Op de foto van links naar rechts: Sophie de Bruijn, Hanane al Kathari, Thomas Kalis, Loes Nissen en Steffie Verbraak.

Het tweede MST-CAN team van de Viersprong is samen met het MST-PSY team in den Bosch het vijftigste MST team in Nederland en België. Het team bestaat uit: Sophie de Bruijn (manager), Hanane al Kathari (supervisor), Thomas Kalis (therapeut), Loes Nissen (therapeut), Steffie Verbraak (family resource specialist)

MST-CAN is een vorm van Multisysteem Therapie (MST). De afkorting CAN staat voor Child Abuse and Neglect. De behandeling is voor gezinnen met kinderen van 6 tot 17 jaar waarbij sprake is van kindermishandeling en/of -verwaarlozing. Alle gezinsleden worden ook bij deze variant betrokken bij de behandeling. Er is speciale aandacht voor het behandelen van trauma en ook middelenmisbruik bij kind(eren) en/of opvoeders als dat nodig is. De behandeling wordt afgrond binnen 6 tot 9 maanden.

Het team

Hanane werkt nu bijna 7 jaar bij de Viersprong. De eerste vijf jaar als supervisor in een regulier MST team, en nu in dezelfde rol bij het MST-CAN team. Ze werkt met veel plezier en is dankbaar dat ze zoveel gezinnen kan helpen. Als het team van Hanane op de stoep staat, is het gezin vaak blij dat ze er zijn. Wanneer het wat moeilijker is voor het gezin om hulp toe te laten, kan het team terugvallen op de verwijzer of de betrokken jeugdbeschermer.

‘De meeste gezinnen snappen dat we hetzelfde willen. Namelijk het stoppen van kindermishandeling en verwaarlozing van hun kind. We besteden veel aandacht aan hoe ze daarmee in aanraking zijn gekomen. ‘, vertelt Hanane.

‘Ieder gezinslid heeft zo zijn eigen verhaal. Denk aan een situatie waarin een vader kampt met een drankprobleem, een moeder een angststoornis en een depressie heeft, een jong kind niet naar school gaat en een oudere broer die aanrommelt met drank en drugs. Dat samen zorgt voor een grote puzzel die je als therapeut samen met het team op moet lossen. In bijna alle gevallen lukt het om deze situatie in zes tot negen maanden om te keren. We realiseren zo een verandering die standhoudt. ’ , vult Thomas aan.

Thomas is therapeut in het team. Hij heeft al behoorlijk wat ervaring met MST opgedaan als therapeut in een regulier team en in het eerste MST-CAN team.

Kindermishandeling en verwaarlozing zijn goed verstopt

Kindermishandeling en verwaarlozing zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Ook een therapeut ziet het niet direct. Het komt maar langzaam aan het licht. Een MST-CAN team is bekend met deze problemen en kan een gezin helpen om samen verder te kunnen zonder mishandeling en verwaarlozing.

Vertrouwen

Steffie is gezinsondersteuner. Zij is er voor gezinnen rondom alle basisbehoeften zoals bijvoorbeeld eten en drinken of wonen. Ze werkt nauw samen met de therapeuten in het team. Samen zorgen ze ervoor dat het gezin weer op de rit komt.

Steffie: ‘Na een aantal weken, wanneer je het vertrouwen hebt gewonnen is het gezin echt blij als we er zijn, dan houden ze de deur voor je open en mag je dichterbij komen. ’

Opvoeden is niet makkelijk

Een kind opvoeden is niet altijd makkelijk en veel mensen hebben daarom weleens moeite met opvoeden. Soms weet je als ouder niet hoe je moet reageren op je kind wanneer het iets doet wat jij niet wilt. Als dat uit de hand loopt, is er vaak sprake van schaamte en blijkt het moeilijk erover te praten of hulp te zoeken.

QUOTE: ‘In zo’n kwetsbare positie hulp aanvaarden is juist heel sterk. Niemand wil zijn eigen kind iets aandoen ‘

Loes is als therapeut begonnen in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daar was ze betrokken bij veel verschillende langdurige trajecten. De tijd en de ondersteuning die ze daar had voor een behandeling is heel anders dan bij een MST-CAN traject. Ze werkt nu zo’n drie maanden in de rol van MST-CAN therapeut.

‘Ik vind het zo mooi dat ik echt verandering breng binnen een gezin. ’, zegt ze enthousiast.

Tien over twaalf

Het team signaleert dat gezinnen nog vaak veel te laat worden aangemeld. Wanneer het team eerder betrokken is kan een uithuisplaatsing vaak nog worden voorkomen of worden verkort. Dan heeft de behandeling meer impact op het gezin en op het uiteindelijke leven en het toekomstperspectief van het kind.

MST model

Sophie is manager van het team en werkt zo’n 13 jaar bij de Vierspong in verschillende rollen. Nu zo’n acht jaar als zorgmanager jeugd.

‘Het sterke van MST is het hele gezin en het netwerk eromheen in één keer behandelen. Zo heb je een krachtige en stimulerende wisselwerking. Als team volg je de MST richtlijnen, het MST model is heel sterk. Het geeft richting aan wat je moet doen, en dat is heerlijk. ‘ vertelt Sophie enthousiast.

Sophie is trots op al haar teams. Ook op dit team. De hands-on mentaliteit,  het pas op de plaats maken, de psychotherapeutische visie. Want wat doe je precies op welk moment? Ze vindt het ook heel erg belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor de collega’s.

Werken in een MST-CAN team

Wanneer je werkt in een MST-CAN team kom je thuis bij gezinnen waarin er sprake is van kindermishandeling en/of verwaarlozing. De MST-CAN behandeling is specifiek daarvoor bedoeld.

De resultaten spreken voor zich:

  • 95% van de kinderen kan thuis blijven wonen (of woont weer thuis).
  • Mishandeling en verwaarlozing stoppen waardoor de psychische klachten van de ouders en de kinderen verminderen en het netwerk om het gezin sterker wordt.
  • De opvoeders leren de dingen die nodig zijn om zelfstandig de moeilijkheden in de opvoeding van kinderen aan te pakken.
  • Kinderen leren omgaan met familie, vrienden, school en buurtproblemen.
  • Het voortdurend wisselen van hulpverleners waarmee het gezin te maken heeft stopt.

Solliciteren als MST therapeut

Aankomende therapeuten durven soms niet goed te solliciteren op een functie als MST therapeut. Ze zijn bang dat ze er in moeilijke situaties helemaal alleen voor staan en dat ze niet weten wat ze moeten doen. Sophie benadrukt dat het MST model en de methodiek een  goede borging geeft. ‘Aan de ene kant is de job misschien intensief. Maar je staat er niet alleen voor. Binnen het MST model is er een sterke hechte band. Je kunt altijd terugvallen op iemand uit je team, de supervisor, of de expert die jouw team ondersteunt. Je hoeft ook geen jaren ervaring als therapeut te hebben. ‘

Over solliciteren op een functie als MST therapeut zegt Sophie zelf het volgende: ‘ Als manager probeer ik juist een team te creëren waarin er verschil is in karakters, kennis, leeftijd en ervaring. Dat zorgt ervoor dat het team in balans is. En we zorgen goed voor elkaar. ’

Over de Viersprong
De Viersprong is er voor mensen met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. De Viersprong is een slagvaardige hoog specialistische organisatie in de geestelijke gezondheidszorg die in een groot deel van Nederland actief en sterk groeiend is. Zij biedt aan volwassenen en jongeren effectieve behandelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen.