0

NJI: Effectief werken in het veranderende jeugdveld

5 November 2019

MST-Nederland/België mede-initiator en schrijver van deze gezamenlijke visie

Gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals willen samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die past bij hun situatie en die effectief is.

Effectief werken is echter niet eenvoudig. De notitie ‘Effectief werken in het veranderende jeugdveld’ biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.

Deze visie op effectieve jeugdhulp kwam tot stand in gesprek met verschillende partijen in het jeugdveld, waaronder professionals en onderzoekers zoals MST-Nederland, Jeugdhulp Friesland en Praktikon.

Wil je meer weten over deze notitie? Open dan hier deze publicatie