4615

Multisysteem Therapie Intellectual Dissability (MST-ID) nu ook in de USA

24 October 2022

MST-ID voor jongeren en/of opvoeders met een licht verstandelijke beperking

Vandaag, 24 oktober 2022, is de officiële kick-off van het allereerste MST-ID team in de USA. Het nieuwe team gaat van start bij  A Center for mental wellness in de staat Delaware in de USA. Daar zijn we trots op! De staat en zorgaanbieder hebben samen een hiaat gesignaleerd in de zorgverlening aan gezinnen met een beperking. Hierdoor worden er onnodig kinderen uit huis geplaatst. In de afgelopen maanden heeft MST-Nederland/België samen met hen de implementatie voorbereid en vorige week is het nieuwe team getraind in de MST-ID methodiek.

MST-ID is ontwikkeld in Nederland in nauwe samenwerking tussen MST-Nederland/België, zorgorganisaties, universiteiten en MST Services. Ook voor jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking is het belangrijk dat een behandeling goed aansluit. Flexibel en op maat, passend bij de situatie van deze jongeren en hun ouders.

Om in aanmerking te komen voor MST-ID moet de jongere ook voldoen aan de gebruikelijke criteria voor MST:

  • Spijbelt, laat wangedrag op school zien of loopt weg.
  • Is betrokken bij geweld, diefstal of andere criminaliteit.
  • Gebruikt drugs, alcohol of andere middelen.
  • Gamet of gokt excessief.
  • Komt in aanraking met justitie.

In Nederland zijn er nu al negen teams die zich specialiseren in MST-ID. Dat is een goede zaak! Iedere jongere heeft namelijk het recht om thuis op te groeien. We zijn erg trots dat er nu een eerste team in de USA start! Zo groeien we door zodat er wereldwijd steeds meer gezinnen bij elkaar kunnen blijven.

Wil je meer weten over MST-ID?

Meer informatie vind je op deze webpagina over MST-ID. We horen graag van je.
Neem contact op met Miranda van der Linde, MST-Nederland/België voor meer informatie over het MST-ID model of het starten van een eigen team.

Telefoon: +31615276218
E-mail: miranda.vander.linde@mst-nederland.nl