5670

Multisysteem Therapie: 15.000 gezinnen geholpen

19 December 2023

Yes! Hieperdepiep hoera!

Wat een mooie mijlpaal. MST-Nederland/België viert dat er, sinds de start van MST, meer dan 15.000 gezinnen in Nederland en België geholpen zijn met Multisysteem Therapie. Deze gezinnen konden bij elkaar blijven, gaan (weer) goed met elkaar om en het kind heeft een goed toekomstperspectief. Multisysteem Therapie is sinds 2004 beschikbaar in Nederland en België. En in maar liefst 95% van de gezinnen is het gelukt een uithuisplaatsing te voorkomen, 82% van de kinderen gaat (weer) naar school.

We zijn bijzonder trots op de meer dan vijftig MST teams in Nederland en België. MST-NL/ BE werkt samen met deze zorgaanbieders: Combinatie Jeugdzorg, De Viersprong, Emmaüs, Jeugdhulp Friesland, Juvent, KoraalOosterpoortPactum, Pluryn, Prisma, Sterk Huis, Vincent van Gogh, Yorneo.

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren tussen 10 en 19 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, wangedrag op school, regelmatig spijbelen, drugsgebruik of overmatig gamen. Deze problemen komen voor op meerdere levensgebieden van de jongere: thuis, op school, bij vrienden of op straat. De situatie is vaak al zo uit de hand gelopen dat uithuisplaatsing dreigt. Bijvoorbeeld in (gesloten) jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting.

De behandeling vindt plaats in de thuissituatie. De behandelduur is 4 tot 9 maanden afhankelijk van de MST behandelvariant. De MST therapeut komt meerdere keren per week langs. Het MST team is daarnaast 24/7 beschikbaar. Zo krijgt het gezin ook hulp in de avonden en weekenden. Kenmerkend voor MST is verder het goede kwaliteitssysteem, waarbij de zorgaanbieder en MST teams zowel klinisch als organisatorisch worden ondersteund. En alle behandelresultaten worden gemeten.

MST is in te zetten voor specifieke doelgroepen

 • MST
  Een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren tussen 10 en 19 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, wangedrag op school of regelmatig spijbelen. Of drugsgebruik of overmatig gamen
 • MST-ID (Intellectual Disability)
  Voor gezinnen waarin een licht verstandelijke beperking kan spelen
 • MST-CAN (Child Abuse and Neglect)
  Voor gezinnen met kinderen en pubers, waar sprake is van kindermishandeling en/of -verwaarlozing.
 • MST-Psychiatrie
  Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot 19 jaar die het risico lopen uit huis te worden geplaatst door ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische problematiek.
 • MST-SA (Substance abuse)
  Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die verslaafd zijn aan drugs (bijvoorbeeld wiet, hasj, speed, GHB en ketamine), alcohol, en/of jongeren die een gameverslaving hebben.
 • MST- PSB (Problematic Sexual Behavior)
  Speciaal voor jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.