0

MST-Light bestaat niet!

21 August 2016

MST is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen bij wie een uithuisplaatsing dreigt. MST is door het NJI erkend op het hoogste niveau.

 

Een aantal organisaties in Nederland geven aan of beweren dat zij MST-Light aanbieden of:

–          Hetzelfde doen als MST

–          De behandelmethode lijkt op MST

–          Een lichtere vorm van MST aanbieden.

Daarmee suggereren zij dat zij MST aanbieden, echter dit is niet mogelijk. Deze organisaties hebben een aantal zeer belangrijke en essentiële onderdelen uit het MST programma geschrapt waardoor het geen MST behandelingen meer zijn.

 

De organisaties die MST uitvoeren in Nederland voldoen aan de hoge eisen die aan het MST uitvoeringsproces worden gesteld en kunnen de behandelresultaten garanderen. Klik hier om te zien welke organisaties dit zijn. Alleen instellingen die bij MST-Nederland zijn aangesloten en ook op de MST-Nederland website staan, bieden daadwerkelijk MST aan.

 

Alle onderdelen van het MST programma zorgen dat bij aanvang van de MST behandeling resultaat garantie gegeven kan worden. De kwaliteitsbewaking van de therapie is zo goed georganiseerd dat een jongere na afloop van de therapie 96% kans heeft nog thuis te wonen, 95% niet recidiveert en 84% naar school gaat of werkt.

 

Waarom is MST succesvol?

 • Continue en sterke kwaliteitsbewaking op de inhoud van de behandeling en persoonlijke performance: MST wordt altijd uitgevoerd zoals het bedoeld is.
 • Feedback systeem met rapportages van ouders over therapeut, van therapeut over supervisor, van supervisor over expert.
 • Resultaten worden (onafhankelijk) gemeten en houden iedereen scherp.
 • Bewezen effectief programma (onafhankelijk onderzoek) op zowel de korte als lange termijn.
 • Jongeren hoeven niet gemotiveerd te zijn, werkt ook bij opgelegde behandeling.
 • Therapie vindt plaats in thuissituatie van de jongere en meerdere malen per week: geen momentopname.
 • 24 uurs bereikbaarheid van therapeut.
 • Therapie gaat altijd door: collega kan direct invallen.
 • MST geeft niet op, altijd positieve benadering en feedback.
 • De omgeving van de jongere wordt betrokken en er worden steunfiguren voor de ouders en de jongere gezocht. Alle neuzen dezelfde kant op.
 • Kort en krachtig, maximaal 5 maanden.

 

Wilt u meer informatie over MST neem dan contact op met MST-Nederland 0762100112 / info@mst-nederland.nl