0

MST inventarisatie PIR format

Beste (programma)managers en supervisoren

Binnen MST-Nederland/België loopt het project van de doorontwikkeling van onze dataverzameling, zie ook de implementatie van de SDI 3.0. De volgende stap is dat we onze data nog beter gaan benutten.
Één van de plekken waarin we binnen MST onze data actief monitoren en gebruiken ter verbetering van de kwaliteit van de behandelingen, is de PIR (Programma Implementatie Rapportage).
In dit halfjaarlijkse rapport, beschrijven we op teamniveau de behandeluitkomsten, de mate waarin het lukt om te voldoen aan de programma vereisten, de resultaten van het werken aan team-specifieke doelen, en de verbeterdoelen voor de volgende periode.
Momenteel zijn we het format van de PIR aan het evalueren.

Op basis hiervan willen we komen tot een eenduidige, Nederlandstalige format. In de evaluatie nemen we graag alle verschillende perspectieven, waaronder dat van de programma managers en supervisoren, mee.

Zou je ons willen helpen door kort de volgende vragen te beantwoorden?

 

MST inventarisatie PIR format