0

MST bewezen effectief, ook 6 maanden na afsluiten behandeling

11 February 2014

Het lang verwachte artikel over de lange termijn effecten van Multi Systeem Therapie (MST) in Nederland is onlangs gepubliceerd. Volgens de behandelde gezinnen is MST 6 maanden na de behandeling effectiever dan andere behandelingen.

Asscher en collega’s (2014) hebben in een gerandomiseerde studie (RCT) 147 jongeren die MST kregen gevolgd tot 6 maanden na het afsluiten van de behandeling. De behandelresultaten van deze jongeren werden vergeleken met 109 jongeren die een andere, reeds bestaande behandeling kregen (TAU: Treatment As Usual). Zowel volgens de ouders, als volgens de jongeren zelf, zijn de gedragsproblemen 6 maanden na afloop van de behandeling sterker afgenomen bij MST dan bij TAU. De positieve effecten waren op lange termijn zelfs groter dan direct na afloop van de behandeling. Dit suggereert dat MST in staat is een blijvende verandering in gezinnen te bewerkstelligen, die ook na de behandeling doorwerkt. Gebaseerd op de gegevens van de gezinnen kan dus gesteld worden dat MST ook op lange termijn bewezen effectief is in Nederland.

De officiële recidivecijfers in dit onderzoek laten echter geen verschil zien tussen MST en TAU op lange termijn. Dit kan het gevolg zijn van een te kleine steekproef om kleine effecten te kunnen ontdekken. Zelfs de meest effectieve interventies bewerkstelligen slechts een bescheiden verschil met een controleconditie in geregistreerde recidive (5 tot 10%). Als er verschillen zijn tussen interventies, zullen deze dus klein zijn. Om een verschil van 10% in recidive betrouwbaar te kunnen meten, wordt een steekproefgrootte van 252 per groep geadviseerd (Wartna, 2005).

Op basis van de bevindingen benadrukken de auteurs het belang van meerdere informatiebronnen om een zo compleet mogelijk en genuanceerd beeld te krijgen van behandeleffecten. Daarnaast geven zij aan dat vervolgonderzoek met een grotere steekproef en een langere follow-up gewenst is.

 

Publicatie:

Asscher, J. J., Deković, M., Manders, W., Van der Laan, P. H., Prins, P. J. M., Van Arum, S., & Dutch MST cost-effectiveness study group. (2014). Sustainability of the effects of multisystemic therapy for juvenile delinquents in The Netherlands: effects on delinquency and recidivism. Journal of Experimental Criminology, published online. DOI 10.1007/s11292-013-9198-8.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11292-013-9198-8#