0

MST Amerika nomineert Nederlandse moeder

6 July 2017

“Hij bepaalde thuis de boel!”

Het verhaal van een wanhopige moeder met puber

Wat doe je als alle hulp die ingezet is niet (meer) werkt om je puberzoon te helpen? Waar kun je terecht als je als ouder ten einde raad bent? Moeder Cora kwam na een hele lange weg in hulpverleningsland uit bij Multisysteemtherapie (MST). Een methode vanuit Amerika die in Nederland bij onder andere Zeeuwse jeugdzorgspecialist Juvent wordt toegepast om een jongere op het rechte pad te krijgen.

 

Nominatie

Moeder Cora is ontzettend dankbaar voor de oplossingen die haar gezin zijn aangereikt met MST. Daarom vertelt ze proactief haar verhaal om ook andere ouders te inspireren. Van haar verhaal heeft ze een filmpje laten maken. Bij MST Amerika bleef dat niet onopgemerkt. Hierdoor is ze genomineerd voor de MST Awards. MST Services, ziet erop toe dat kwaliteit en de implementatie van het programma wereldwijd wordt uitgevoerd. Jaarlijks reikt MST Services de MST Awards uit aan teams en therapeuten als erkenning voor hun prestaties.

MST

Multi Systeem Therapie is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, zoals agressief gedrag, spijbelen en schooluitval, en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie.. Behandeling vindt in de thuissituatie plaats, altijd op maat, en richt zich op het hele gezin en op alle levensgebieden. Insteek van de behandeling is dat iedereen die (emotioneel) betrokken is bij een kind, meewerkt aan de behandeling. Denk hierbij aan ouders, vriendengroep, huisarts, school, werk, politie etc. Het doel van de therapie is dat het antisociale gedrag van de jongere zo vermindert, dat uithuisplaatsing wordt voorkomen en het functioneren van het gezin verbetert.

 

Over Juvent

Juvent is de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist. Wij zijn er voor kinderen t/m 23 jaar, hun ouders en hun omgeving. Daar waar opvoeden en ontwikkelen niet vanzelf gaat en complexe problemen zich voordoen, zetten wij onze kennis en expertise in. Wij geloven in de kracht van gezinnen. De behandeling is er daarom op gericht om anderen te versterken. Dat doen we zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en waar nodig in specialistische behandelgroepen, pleeggezinnen, behandelgezinnen of gezinshuizen.