4988

Het tiende Nederlandse MST-ID team is gestart in Limburg

27 March 2023

We vieren de start van het tiende MST-ID team in Nederland. Het team is gestart in Zuid-Limburg bij zorgorganisatie Koraal.

MST-ID staat voor Multisysteem Therapie – Intellectual disability. Dat is Multisysteem Therapie voor kinderen en hun opvoeders waarbij een licht verstandelijke beperking (LVB) een (grote) rol speelt in de opvoeding en de problemen die ontstaan.

Sinds 2018 is zorgorganisatie Koraal actief met MST. Dat er behoefte aan is, blijkt uit de start van een nieuw MST-ID team. Door het groeiend aantal gezinnen dat door verwijzers naar MST verwezen wordt, startte Koraal het tiende MST-ID team in Nederland. Dat is een fantastische mijlpaal. Zo kunnen nog meer gezinnen bij elkaar blijven.

Jor Robroek is sinds mei 2022 werkzaam als supervisor MST-ID bij Koraal. Precies de juiste man om te spreken als je het hebt over de jeugdproblematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking in de regio.

Jor vertelt: ‘Verwijzers in de regio weten ons goed te vinden. Ze weten precies voor welk soort vragen ze bij ons terecht kunnen en als ze het niet precies weten, dan bellen ze om de vraag door te spreken. Het helpt wanneer je korte lijntjes hebt. Het zijn zeker niet de makkelijkste hulpvragen waarmee mijn team aan de slag gaat, maar we hebben goed resultaat en dat blijft niet onopgemerkt.’

De hulpvragen vanuit de regio gaan onder andere om jongeren met ernstige gedragsproblemen op school. Denk aan vaak spijbelen of helemaal niet naar school gaan en agressief gedrag. Daarnaast spelen er aanvullend ook opvoedvragen vanuit ouders. Zij kunnen het vaak niet alleen. Ze overzien hun eigen gedrag, maar ook dat van hun kind niet altijd.

MST-ID werkt

De aanpak van het MST-ID team werkt.  MST werkt met negen behandelprincipes en betrekt alle systemen om de jongere heen. Denk aan de buurt, vrienden, school of een sportvereniging, maar ook al betrokken hulpverleners.  Door de informatie over de behandeling op te knippen, begrijpelijk te maken en nog meer gebruik te maken van visuele hulpmiddelen, lukt het opvoeders en jongeren de MST-ID behandeling succesvol af te sluiten waardoor gezinnen bij elkaar blijven.

‘In 2018 startte Koraal met een MST-ID team. Ik heb van dichtbij gezien dat dat de LVB aanpak werkt in veel gezinnen die we geholpen hebben, ’vertelt Jor Robroek.

‘Superfijn om nu een tiende team te starten dat zich specialiseert in MST-ID.’

Jor vertelt enthousiast verder: ‘Wanneer een MST-ID therapeut in een gezin stapt vinden ze dat vaak heel fijn. Het gezin wordt geholpen door iemand die ze begrijpt, naast ze staat en met ze meekijkt naar wat het beste past. Op dat moment zijn er al veel hulpverleners de revue gepasseerd. De MST therapeut  en het team staan 24/7 voor het gezin en de jongere klaar. Deze Whatever it takes mentaliteit is erg belangrijk. Een therapeut schiet niet snel in de stress maar gaat aan de slag en houdt het overzicht, de regie, en bewaart de rust.

Ik heb respect voor alle MST therapeuten, ze komen vaak in situaties waarbij het lastig is om die houding vast te houden en dan doen ze dat toch.’

GIK-J (Gesloten intensief klinische jeugdzorg)

GIK-J is een samenwerking tussen zorgorganisaties Xonar, Mondriaan, Via Jeugd en Koraal. In opdracht van 16 gemeenten uit de regio kijken deze organisaties samen naar de oplossing voor zware hulpvragen.

Het samenwerkingsverband GIK-J is sinds 1 juli 2022 actief en wil zo min mogelijk en zo kort mogelijk jongeren laten verblijven in een woon- of verblijfspek binnen een jeugdzorgorganisatie. Verwijzers kunnen met ingewikkelde jeugdzorgproblematiek terecht op één plek. De afspraak is om zo veel mogelijk gezinnen bij elkaar te houden.  MST heeft hierin een belangrijke rol als bewezen effectieve  behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing.

Over zorgorganisatie Koraal
Koraal is er voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Zij bieden zorg, ondersteuning, onderwijs en arbeid. Het MST-ID team van Koraal richt zich op de groep gezinnen en jongeren waarin ernstige gedragsproblemen spelen in combinatie met een licht verstandelijke beperking bij de jongere of één van de opvoeders.