0

MST, bezien door een kinderrechter

Monique Janssen, Kinderrechter Breda

Als kinderrechter krijg je regelmatig het advies om MST op te leggen (als bijzondere voorwaarde bij een straf of als onderdeel van een GBM) of zie je in het kader van een ondertoezichtstelling dat MST in een gezin wordt ingezet. En uiteraard weet je (ongeveer) wat zo’n therapie inhoudt en weet je dat MST vaak succesvol wordt afgerond en de resultaten ook op langere termijn goed zijn.

 

Een dag meelopen geeft echter nog een hele andere dimensie aan die wetenschap!

Wat mij vooral is opgevallen tijdens mijn werkbezoek is de professionaliteit van de aanpak, de inzet van de medewerkers en hun beschikbaarheid. Supervisie, intercollegiaal overleg en toetsbaarheid van de gekozen aanpak: het zijn sleutelbegrippen. De MST therapeuten werken in teams van vier personen met een supervisor. Een keer in de week worden met elkaar alle zaken besproken en elkaars aanpak getoetst en dilemma’s besproken. Dit gebeurt systematisch en kritisch. Hierdoor sta je er als therapeut niet alleen voor.

Dezelfde systematische aanpak zag ik terug in een huisbezoek, waarbij ik een van de therapeuten mocht vergezellen. Een duidelijk plan vooraf, een gesprek waarin goed werd ingespeeld op de behoefte van de ouder waarmee gesproken werd, maar waarbij het vooraf gestelde doel niet uit het oog verloren werd.

Verder hebben de therapeuten een beperkt aantal zaken waardoor zij ook echt beschikbaar zijn voor de jongere en zijn ouder(s)/verzorger(s).

Door dit werkbezoek heb ik (nog meer) vertrouwen dat MST een trendbreuk kan betekenen voor een vastgelopen jongere.