0

Ik dacht haar niet meer op het rechte pad te krijgen

Roos en Petra

Door het volgen van Multisysteem Therapie (MST) kwam er weer structuur in huis. Roos (14) en haar moeder Petra laten een zware periode achter zich. In de brugklas ging het mis. Roos begon met spijbelen en op een gegeven moment ging ze helemaal niet meer naar school. Dit leidde tot enorme spanningen. Nadat verschillende hulpinstanties zich zonder succes hadden gebogen over de probleemsituatie dreigde zelfs uithuisplaatsing.

Door de inzet van het MST team is het van uithuisplaatsing gelukkig niet gekomen. ‘MST wil jongeren met heftige problematiek toch thuis behandelen’, vertelt therapeut Chantal de Jongh. ‘Door MST kunnen we samen ernstig antisociaal gedrag aanpakken in meerdere systemen, zoals school, thuis en buiten, vanuit de eigen omgeving.’

Patronen zien

Vooraf zag moeder Petra het niet zo zitten: ‘Ik was al twee jaar bezig om Roos weer naar school te krijgen, en ik dacht haar niet meer op het rechte pad te krijgen.’
Moegestreden door weken- of soms jarenlange probleemsituaties is het ontzettend moeilijk om gewoontes te doorbreken. En juist daar biedt MST de helpende hand. Door vaste patronen te herkennen en structuur te brengen in de omgang met elkaar, ontstaat er balans.
“Het moeilijkst vond ik om ook mijn eigen instelling te veranderen,” bekent Petra. Ik stond zelf ook tegen mijn dochter te schreeuwen. Maar ik heb geleerd om niet overal meer op in te gaan. Het klinkt simpel maar het werkt echt.

Positief
Aan het begin van een MST-traject brengen ouder(s) en therapeut de grootste problemen in kaart. Daarna kijken ze door welke factoren deze problemen ontstaan. In een gedragsplan maken ouders, school, sportclub of politie afspraken over hoe ze met deze factoren omgaan en hoe je ze positief beïnvloedt.

Ook zijn er heel duidelijke consequenties wanneer de jongere zich niet aan deze afspraken houdt. En aan de andere kant wordt goed gedrag juist beloond. ‘Als Roos een hele dag volgens rooster naar school is geweest dan ligt er bij thuiskomst iets leuks voor haar klaar,’ vertelt Petra. ‘En als ze een hele week naar school is geweest dan mag haar vriendje een avond extra langskomen.’

Zowel voor Roos als voor Petra is nu heel duidelijk geregeld welk gedrag tot welke straf of beloning leidt. ‘Petra is van het begin af aan heel consequent is geweest in het uitvoeren van de afspraken, dus is er verrassend snel positief resultaat’, vindt De Jongh. Roos heeft dit schooljaar nog geen dag gemist. ‘Ze komt weer vrolijk met vriendinnetjes thuis’, aldus een trotse Petra. ‘En ze haalt ook weer goede cijfers.’

moeder Petra en MST therapeut bespreken het gedragsplan