0

Door MST nu meer positieve dan negatieve dagen

“Het is lastig om kort te omschrijven wat het MST-traject voor ons heeft gedaan.”

Voor mij was het heel fijn om niet met een stoffige therapeut aan tafel te zitten, aan wie je een situatie of gevoel moet uitleggen. Met MST therapeut Paul was de klik er meteen. Hij had aan een half woord genoeg. Hij zette mij aan het denken en soms was hij direct, confronterend en hield hij me een spiegel voor. Ik kon mezelf zijn; boos, teleurgesteld, verdrietig, vrolijk en blij.

“MST heeft er aan bijgedragen dat er nu meer positieve dan negatieve dagen en situaties zijn.”

Het zelf invullen van wat de ander denkt, is nu het vragen wat een ander denkt

  • MST was voor mij de tolk tussen vader en zoon en het gezin. Zo gingen we elkaar weer begrijpen.
  • MST is niet alleen naar elkaar luisteren, maar ook naar elkaar kijken, observeren en daarna op de juiste manier reageren.
  • MST heeft niet alleen het effect gehad in de gezinssituatie, maar is ook een verlengstuk geweest voor onze persoonlijke ontwikkeling.
  • MST heeft een positieve invloed op het werk en werpt een ander licht op bepaalde situaties.