100

Ervaringsverhalen

Wat MST doet in een gezin. Dat vertellen deze ervaringsverhalen en filmpjes over de inzet van Multisysteem Therapie (MST) in gezinnen.

Brenda Huberts over Multisysteem Therapie (MST) en het zorgtraject ThuisBest, voor het gemeentehuis van Barneveld

Brenda Huberts over zorgtraject ThuisBest en Multisysteem Therapie (MST)

‘Bij Gemeente Barneveld zetten we ons dagelijks in om jongeren en gezinnen te ondersteunen. ‘

Brenda Huberts, met meer dan 35 jaar ervaring in zorg en welzijn, deelt haar verhaal over hoe Gemeente Barneveld met zorgtraject ThuisBest een verschil maakt voor de meest complexe vragen in de jeugdzorg.

Case study
Een gezin worstelde jarenlang met de gedragsproblemen van hun zoon. Agressie, schoolverzuim, en contacten met de verkeerde vrienden maakten het thuis onhoudbaar. Na verschillende mislukte pogingen met reguliere zorg, vonden we een oplossing in zorgtraject ThuisBest.

Lees het hele verhaal >>

Miranda en BenVan onbegrepen gezin naar samenwerken met de buurt

Miranda en Benjamin (Ben) wonen in een rijtjeshuis aan de rand van Rotterdam. Samen hebben ze twee dochters, twee zoons en vijf kleinkinderen. De twee pubers Midas en Alex wonen bij hen thuis, met de hond en twee katten. De oudste dochters uit een vorige relatie van Miranda  zijn  uithuisgeplaatst. Tot hun verdriet zien ze hen niet meer.

Een uithuisplaatsing voor de jongens lijkt onontkoombaar.

Lees het hele verhaal >>

Hassan legde een vuurwerkbom onder de auto van zijn docent

Vanaf zijn twaalfde jaar heeft Hassan al een grote mond tegen zijn moeder. Hij komt thuis wanneer hij wil, spijbelt enorm veel en áls hij op school is, gedraagt ie zich agressief. Hij gebruikt drugs en trekt zich nergens iets van aan.

Yasmin krijgt de situatie thuis zelf niet onder controle. Ze klopt aan bij de gemeente en jeugdzorginstanties maar krijgt daar geen gehoor.

Lees het hele verhaal >>

 

Het verhaal van Cora

Er moest iets gaan gebeuren. Het ging niet goed met mijn 17-jarige zoon. Hij had depressieve gedachten en liep weg van school. Zijn broertjes waren bang van hem en hij gebruikte alcohol en drugs zonder dat ik daar erg in had. Toen ik daar allemaal achter kwam, was het eigenlijk al te laat.

Het is lastig om kort te omschrijven wat het MST traject voor ons heeft gedaan

Voor mij was het heel fijn om niet met een stoffige therapeut aan tafel te zitten, aan wie je een situatie of gevoel moet uitleggen. Met MST therapeut Paul was de klik er meteen. Hij had aan een half woord genoeg. Hij zette mij aan het denken en soms was hij direct, confronterend en hield hij me een spiegel voor. Ik kon mezelf zijn; boos, teleurgesteld, verdrietig, vrolijk en blij.  MST heeft er aan bijgedragen dat er nu meer positieve dan negatieve dagen en situaties zijn.

Als je van je kinderen houdt, zoek je hulp

Een Vlaamse jongen van 14 jaar stond op het punt uit huis geplaatst te worden door ruzie en fysieke agressie thuis, op school en op straat. De familie, docent, verwijzer en MST expert vertellen.

We wisten niet meer wat we moesten doen

Ik heb nooit gedacht dat de puberteit zo heftig kon zijn. Ons kind ging niet meer naar school, was zeer opstandig en maakte dingen kapot, zoals deuren en alles wat er voor handen lag. We wisten niet wat ons overkwam en gingen door een hel. Uiteindelijk kwamen we in aanraking met de leerplichtambtenaar en andere instanties. We moesten naar de rechtbank en kwamen terecht in de molen van hulpverlening.

Lees meer >>

 

De rechter vond dat we het geweldig deden en is trots op ons

Uit het dagboek van Brenda

Het regent, het waait enorm hard en het dak lekt. Ik ben alleen thuis, pa werkt over, zus is god mag weten waar. Mijn broers zijn ook nergens te bekennen. En wie kan de was doen? Eten maken? En de boel schoonmaken? Juist. Ik.

Straks komt er ook nog één of andere vrouw kennismaken die onze nieuwe therapeut wordt. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? We redden het toch gewoon? Waarom moet er nog iemand zich mee bemoeien? Denkt ze nu echt dat ze kan tegenhouden dat we uithuisgeplaatst worden? Argghhh, de deurbel, daar zul je d’r hebben. Pa is nog niet thuis en het is een enorme puinhoop. Wat zal ze wel niet denken?

Lees meer >>

Ik dacht haar niet meer op het rechte pad te krijgen

Vooraf zag Petra het niet zo zitten: ‘Ik was al twee jaar bezig om Roos weer naar school te krijgen, en ik dacht haar niet meer op het rechte pad te krijgen.’

Moegestreden door weken- of soms jarenlange probleemsituaties is het ontzettend moeilijk om gewoontes te doorbreken. En juist daar biedt MST de helpende hand. Door vaste patronen te herkennen en structuur te brengen in de omgang met elkaar, ontstaat er balans.
Petra bekent: ‘Het moeilijkst vond ik om ook mijn eigen instelling te veranderen. Ik stond zelf ook tegen mijn dochter te schreeuwen. Maar ik heb geleerd om niet meer overal op in te gaan. Het klinkt misschien simpel, maar het werkt echt.’

Lees meer >>

Jeugdhulp en een gebroken been

Prof. dr. Tom van Yperen, Expert kwaliteit jeugdstelsel bij het NJI Nederlands Jeugd Instituut

‘Ik kwam net van de opleiding en werd in het diepe gegooid. En ik verzoop.’ Dat vertelde een jonge hulpverlener mij over haar eerste ervaringen met het werken in een behandelinstelling voor jeugdigen met psychische problemen. Ze kreeg vanaf de eerste werkdag gezinnen op haar bord waarvan ze niet wist wat ze ermee aan moest.

Officieel kreeg ze begeleiding maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Ze ervoer een fundamentele onveiligheid. Na twee jaar gaf ze er de brui aan, cynisch over instellingen die nieuwbakken behandelaars zo laten zwemmen.

Lees meer >>

Elk probleem een uitdaging

Judith is moeder van 2 jongens, van 16 en 18 jaar.

Beide jongens hebben een rugzak. Haar jongste zoon is gediagnosticeerd met ODD en haar oudste met PDD-NOS en ADD. Dit vraagt nogal wat van ouders. Hoe ga je thuis om met moeilijke situaties? En wat doe je wanneer het dreigt te escaleren? Judith volgde een MST traject. Maar was dit waardevol?

Lees meer >>

MST bezien door een kinderrechter

Als kinderrechter krijg je regelmatig het advies om MST op te leggen als bijzondere voorwaarde bij een straf, of als onderdeel van een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Soms zie je in het kader van een ondertoezichtstelling (OT) dat MST in een gezin wordt ingezet. En uiteraard weet je (ongeveer) wat zo’n therapie inhoudt en weet je dat MST vaak succesvol wordt afgerond en de resultaten ook op langere termijn goed zijn.

Lees meer >>

Maaike durft weer thuis te slapen

Maaike zag in haar zevenjarige leven al veel geweld tussen haar ouders. Haar moeder vindt de opvoeding zwaar. Maaike kan erg agressief tegen haar doen. Hulpverleners spreken over kindermishandeling en verwaarlozing. MST-CAN (Child Abuse and Neglect) wordt ingeschakeld en na negen maanden zijn deze zorgen verdwenen. De band tussen Maaike, moeder en oma is sterker dan ooit.