0

Effectiviteit van Multi Systeem Therapie aangetoond in nieuwe meta-analyse

6 September 2014

Rachel van der Rijken, Onderzoekscoördinator voor MST-Nederland en Principal Investigator bij de Viersprong

Multi Systeem Therapie (MST) laat significante effecten zien in het verminderen van recidive, uithuisplaatsing, ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden. Dat blijkt uit de nieuwste meta-analyse, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksgroep uit Nederland.

In een meta-analyse worden de resultaten van meerdere onderzoeken samengevoegd en gezamenlijk geanalyseerd. Daardoor kunnen meer betrouwbare uitspraken gedaan worden, bijvoorbeeld over de effectiviteit van een behandeling.

Naar de effectiviteit van MST is internationaal al veel onderzoek gedaan, maar de resultaten waren niet altijd consistent. Daarom was het doel van deze meta-analyse een eenduidiger en completer beeld te krijgen van de effectiviteit van MST en van factoren die de behandeluitkomsten beïnvloeden (moderatoren). Hiervoor werd een geavanceerde statistische techniek gebruikt, namelijk multi-level analyse.

Alle effectiviteitsonderzoeken (22 onafhankelijke steekproeven) die tussen 1985 en 2012 gedaan zijn, werden in de meta-analyse meegenomen. In totaal werden 1890 jongeren die MST kregen, vergeleken met 1835 jongeren die een andere behandeling kregen. Verschillende factoren blijken de behandeluitkomsten te beïnvloeden: MST is met name effectief in het verminderen van recidive bij jongeren onder de 15 jaar en jongeren die al eerder in contact zijn geweest met justitie. Het effect van MST is groter bij autochtone jongeren dan bij allochtone jongeren. Ook worden grotere effecten behaald als ouders na de behandeling meer verbetering laten zien in hun opvoedvaardigheden.

Uit de resultaten volgen een aantal praktische aanbevelingen: De behandeling moet zich bij de jongere doelgroep (<15 jaar) met name richten op de opvoedvaardigheden van de ouders. Bij de oudere doelgroep (> 15 jaar) moet meer aandacht zijn voor school en de vriendengroep.

Deze nieuwe meta-analyse stelt de resultaten van eerdere meta-analyses in een ander daglicht; Het onderzoek geeft onder andere een genuanceerder beeld van de invloed van de directe betrokkenheid van MST ontwikkelaars bij effectiviteitsonderzoek, waar eerder veel kritiek op was. Niet zozeer de betrokkenheid van de onderzoekers, als wel het land waar het onderzoek wordt uitgevoerd, hangt samen met de gevonden behandeleffecten. Ook de gebruikte vergelijkingsgroep is van invloed op de resultaten: Het effect is groter wanneer de controlebehandeling niet multimodaal is (en dus minder op MST lijkt). Ten slotte blijkt het type onderzoek, Randomized Controlled Trial (RCT, beschouwd als de gouden standaard) of quasi experimenteel onderzoek met een vergelijkingsgroep, de effecten niet te beïnvloeden. Zowel een RCT als quasi experimenteel onderzoek zijn dus bruikbaar om de effectiviteit van een behandeling te meten.

Vanwege de heldere conclusies en praktische implicaties, is deze publicatie een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in MST.

Publicatie:
Van der Stouwe, T., Asscher, J.J., Stams, G.J.J.M., Deković, M., & Van der Laan, P.H. (2014). The effectiveness of Multisystemic Therapy (MST): A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34, 468-481.

Te vinden via: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735814000981