2937

Column2- Jo Leunissen: Wittebroodsweken

19 March 2020

Direct na thuiskomst begonnen Wim en ik plannen te maken om MST in de Viersprong naar Nederland te halen. Sjouk Hartman, de toenmalige directrice van de Viersprong was heel enthousiast over, dus we kregen alle ruimte. Het idee was om in september 2004 te starten met een team waarvan ik dan supervisor zou worden. De werving van therapeuten verliep heel vlot en we hadden een ruime keuze uit kandidaten. Helaas durfde de directie het avontuur toch niet zo snel aan wegens onduidelijkheden over de financiering door de zorgverzekeraars, maar men dacht dit in de loop van het jaar zeker rond te krijgen en dan konden we begin 2005 direct met twee teams starten.

Eerste MST teams

Één team in Bergen op Zoom voor West-Brabant en één team in Den Bosch voor Midden- en Oost -Brabant. Het lukte om de meeste kandidaten binnen boord te houden en januari 2005 kregen we met 8 therapeuten en ikzelf als supervisor van beide teams onze eigen 5-daagse training van Lisa Reiter en Joanne Penman.

Alles in zo’n beginperiode was uitermate indrukwekkend: het enthousiasme en doorzettingsvermogen van de therapeuten, de heftigheid en complexiteit van de casuïstiek, de kracht, helderheid en veelzijdigheid van MST, de enorme, deskundige support van onze expert Joanne.

We hadden in de teams een mooie mix van jonge mensen (Katrien, Maartje, Marije) met W.O.  Psychologie en Pedagogiek en nog slechts beperkte ervaring in de hulpverlening en (wat) oudere mensen (Adri, Hans, Hugo, Lia)  met HBO opleiding en uitgebreidere ervaring met de doelgroep en/of in de hulpverlening en zelfs een GZ psychologe (Kim) Mensen met uiteraard verschillende persoonlijkheden maar allemaal zeer gemotiveerd voor dit nieuwe programma MST.

Heel bijzonder was om te zien hoe de eerste groep met beperkte hulpverleningsvaardigheden heel veel steun had aan de systematiek van MST (analytisch proces) en door daarmee heel consciëntieus te werken heel aardige resultaten in hun gezinnen wist te boeken. De tweede groep kon uiteraard leunen op meer hulpverlenersvaardigheden, maar had meer moeite zich deze nieuwe systematiek eigen te maken en oude gewoontes los te laten. Enfin zo werd er volop geleerd en ontwikkeld, door training en boosters, door wekelijks paperwerk, supervisie en consultatie, door wekelijkse intervisie met rollenspelen en training in gezinstherapie en CGT. Nooit in mijn leven heb ik steilere leercurves gezien dan bij MST therapeuten. Al deze therapeuten van het eerste uur zijn dan ook later doorgegroeid naar (de rol van) supervisor, en Hans later ook naar expert en Kim naar Program manager. Hugo is gaan lesgeven op de Hogeschool Brabant.

Heftige casussen

Wat een heftige casussen kwamen we tegen: verslaafd meisje uit Den Heiakker over wie Zembla een documentaire had gemaakt (9 oktober 2004) Jongere met wapens in huis. Jongere die met een bijl door de winkelstraat liep. Vechtende en ruziemakende ouders, ouders met forse eigen problematiek, ernstig vervuilde woningen, gezinnen waar mensen en dieren een kudde leken te vormen, scholen die jongeren liever kwijt dan rijk waren, schooluitvalprojecten waar welig drugs gedeald werd, enfin vele indrukwekkend problematische situaties met meestal lange histories van niet-effectieve hulpverlening.  De wanhoop spatte ervan af. Konden wij met MST hier wel een deuk in een pakje boter slaan?

Ja, vaak wel: dankzij het intensieve werk in de eigen omgeving van de jongere en diens gezin, dankzij de systematische doelgerichte manier van werken, gericht op concrete gedragsveranderingen van iedereen die met de jongere te maken had, dankzij de geïntegreerde aanpak (alles wat een belemmering vormde voor de gewenste veranderingen werd door MST zelf aangepakt), dankzij de wekelijkse reflectie op alle casuïstiek door paperwerk, supervisie en consultatie om de therapeuten te helpen elke week steeds de beste stappen te maken in de behandeling, dankzij het niet aflatend enthousiasme van de therapeuten om 24 uur per dag 7 dagen per week de gezinnen te stimuleren en motiveren om door te zetten juist als het moeilijk is, en last but not least dankzij onze fantastische coach Joanne in Charleston SC in de VS, die ons het vak leerde, overal raad op wist en ons van talloze handige tools voorzag.

Natuurlijk waren we niet in alle casussen even succesvol, maar we groeiden razendsnel in onze MST kennis en vaardigheden en in ons geloof dat MST het verschil kon maken.  Deze overtuiging konden we goed overbrengen op verwijzers en stakeholders, we kregen volop aanmeldingen en de directie besloot dat we in januari 2006 ook met twee teams in Rotterdam gingen starten.