2288

Categorie: Onderzoek

 • Onafhankelijke metingen bij MST

  Na het promotie onderzoek van Aurelie Lange heeft MST-Nederland/België samen met Praktikon een filmpje gemaakt over ‘onafhankelijke metingen bij MST’ Dit filmpje kunnen jullie gebruiken bij de gezinnen en kan jullie toelichting over de telefonische interviews versterken. Ook is dit filmpje interessant voor jullie stakeholders en verwijzers. Voel je vrij om de link te kopiëren…
 • Modeltrouw en werkrelatie MST Video blog: Promotie onderzoek Aurelie

  Aurelie Lange is afgelopen jaar gepromoveerd aan het Erasmus MC in Rotterdam. In haar onderzoek heeft ze de rol onderzocht van modeltrouw handelen en de relatie tussen behandelaar en gezin binnen Multisysteem Therapie. En wat blijkt? Dat deze factoren elkaar kunnen versterken! Dus als de relatie tussen de behandelaar en het gezin goed is wordt…
 • Aurelie Lange is op 31 januari gepromoveerd

    Zeer interessant en lezenswaardig promotie onderzoek van Aurelie Lange, met onder meer de vraag: Wat is nu belangrijker, modeltrouw aan het behandelprogramma, of toch ‘gewoon’ de werkrelatie tussen behandelaar en gezin (alliantie)? Uit verschillende onderzoeken blijkt al dat modeltrouw in MST leidt tot betere behandelresultaten voor gezinnen. Aurelie heeft in haar onderzoek onder meer…
 • Multisysteemtherapie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders

  Een onderzoek naar de effectiviteit van een ambulante systeemgerichte interventie Annemarieke Blankestein, Rachel van der Rijken, Katrien de Vuyst, Jac de Bruijn, Xavier Moonen, Jo Leunissen & Robert Didden De meest recent ontwikkelde MST-adaptie is er een voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun ouders. Dit artikel zet de aanpassingen uiteen die…
 • MST ook bewezen effectief bij de meest gewelddadige jongeren.

  In Nederlands wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat Multi Systeem Therapie (MST) ook effectief is bij extreem gewelddadige jongeren, vergeleken met de rest van de MST doelgroep. MST blijkt voor beide groepen even effectief te zijn, dus zelfs de meest gewelddadige jongeren profiteren van MST. Bovendien is MST voor de gehele doelgroep (dus ook voor de…
 • Werkrelatie tussen cliënt en therapeut: voorspeller goede behandeluitkomsten

  Alliantie, oftewel de werkrelatie tussen de cliënt en de therapeut, is een consistente voorspeller van goede behandeluitkomsten van psychotherapie bij volwassenen. Er is echter weinig bekend over de rol van alliantie in gezinstherapie en systeemtherapie. Ook is weinig bekend over hoe de alliantie in een behandeling zich verhoudt tot de modeltrouw van de therapeut. Binnen…
 • Goede relatie met ouder beperkt crimineel gedrag

  Iedere ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden, waarbij het de meeste ouders prima lukt om tot de voor hun kind goede balans tussen warmte en structuur te komen. Uit eerder onderzoek (Baumrind) is naar voren gekomen dat een autoritatieve opvoedingsstijl tot de beste uitkomsten leidt in termen van ontwikkeling en gedrag van kinderen/jongeren. Binnen…
 • Effectiviteit van Multi Systeem Therapie aangetoond in nieuwe meta-analyse

  Rachel van der Rijken, Onderzoekscoördinator voor MST-Nederland en Principal Investigator bij de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) laat significante effecten zien in het verminderen van recidive, uithuisplaatsing, ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, middelenmisbruik en omgang met verkeerde vrienden. Dat blijkt uit de nieuwste meta-analyse, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksgroep uit Nederland. In een meta-analyse worden de resultaten…
 • Tijdschrift Onderzoek en Praktijk

  Tijdschrift van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen MULTI SYSTEEM THERAPIE VOOR MENSEN MET EEN LVB: EEN PILOTONDERZOEK Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ tussen 50 en 85) zijn oververtegenwoordigd in delinquente populaties. Er zijn echter nauwelijks bewezen effectieve interventies speciaal voor deze doelgroep. Daarom zijn Stichting Prisma, de…
 • MST bewezen effectief, ook 6 maanden na afsluiten behandeling

  Het lang verwachte artikel over de lange termijn effecten van Multi Systeem Therapie (MST) in Nederland is onlangs gepubliceerd. Volgens de behandelde gezinnen is MST 6 maanden na de behandeling effectiever dan andere behandelingen. Asscher en collega’s (2014) hebben in een gerandomiseerde studie (RCT) 147 jongeren die MST kregen gevolgd tot 6 maanden na het…