0

Aanpak asociaal en delinquent gedrag jongeren werpt vruchten af

11 September 2017

Gazet van Antwerpen

MECHELEN – Een Mechels project om jongeren die geregeld asociaal en delinquent gedrag vertonen intensief te begeleiden, werpt vruchten af. Zo’n 70 tot 80% integreert zich met succes opnieuw in de samenleving. Dat is maandag bekendgemaakt.

In de periode van april 2011 tot december 2016 heeft een team met drie begeleiders en één supervisor van Jeugdzorg Emmaüs zich over 143 jongeren ontfermd. Dat gebeurt met steun van de Vlaamse overheid en de stad Mechelen, die er het initiatief toe nam. Het gaat om jongeren die dreigen te ontsporen, of al feiten hebben gepleegd.

“We betrekken heel de omgeving van de jongere bij het MST-traject of de Multi Systeem Therapie. Zo begeleiden we de jongeren naar een positievere houding met minder overlast voor ouders, buurtbewoners en leerkrachten”, zegt Jan Seresia van de vzw Emmaüs.

Een begeleiding duurt 3 tot 5 maanden. Na 18 maanden woont 91% van de jongeren in een huiselijke situatie, 70% werkt of gaat naar school en 91% heeft geen strafbare feiten gepleegd. Door de positieve resultaten met MST is er in april een tweede team bijgekomen. “Het project in enig in Vlaanderen. Bovendien is het slaagpercentage van het project met 70 tot 80% groot. Andere methodes halen gemiddeld 40%”, zegt Mechels schepen van Preventie Stefaan Deleus (CD&V).