0

2 MST Awards voor Oosterpoort

15 April 2016

Donderdag 14 april heeft Stichting Oosterpoort in Oss twee MST Awards in ontvangst mogen nemen: één voor het MST-team (meest methodegetrouwe team wereldwijd in 2015) en één voor Sanne van Berkel, best scorende MST-therapeut wereldwijd in 2015. De scores zijn gemeten de hand van TAM-R (Therapist Adherence Measure-Revised); een vragenlijst waarmee ouders hun oordeel geven over het functioneren van de therapeut binnen het gezin en de behandeling die geboden wordt.

De MST-teams van Oosterpoort begeleiden jongeren met ernstige gedragsproblemen en gezinnen in de regio’s noordoost Noord-Brabant, Rivierenland en Hart van Brabant Eindhoven, Dommelvallei en de Peel. Gedurende het behandeltraject wordt de vragenlijst (TAM-R) maandelijks afgenomen. Aan de hand van de resultaten wordt de therapeut voortdurend aangesproken op zijn werk om tot (beter) resultaat te komen.

De Experts bij MST-Nederland hebben wekelijks contact met de MST teams om alle behandelingen op inhoud door te spreken. Door deze kwaliteitsbewaking wordt MST altijd uitgevoerd zoals het bedoeld is.

De MST-teams van Oosterpoort begeleiden jongeren met ernstige gedragsproblemen en gezinnen in de regio’s noordoost Noord-Brabant, Rivierenland en Hart van Brabant Eindhoven, Dommelvallei en de Peel. Gedurende het behandeltraject wordt de vragenlijst (TAM-R) maandelijks afgenomen. Aan de hand van de resultaten wordt de therapeut voortdurend aangesproken op zijn werk om tot (beter) resultaat te komen.

MST Services, de internationale leider en beheerder van de uitvoering van MST wereldwijd, geeft jaarlijks een prijs aan teams en therapeuten om publieke erkenning te bieden voor hun prestaties. De prijzen, gebaseerd op feedback van de gezinnen over hun ervaring met MST, worden wereldwijd gepresenteerd aan alle teams en therapeuten.

“MST team Den Bosch is zeer succesvol geweest bij het aanbieden van MST binnen de gemeenten waar ze werkzaam is”, zegt Joe Boggs, chief operating officer voor MST Services. “De wijze waarop ze dit behandelmodel en de juiste uitvoering hiervan, hebben weten vorm te geven verdient erkenning. MST Den Bosch en Sanne van Berkel hebben de prijzen verdiend!”

Gerco Schep, bestuurder Stichting Oosterpoort: “Een geweldige prestatie! Bij zo’n fantastische score ben je snel geneigd met je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Dat mag ook, dat móet ook. En daarnaast wil ik ook de voetjes weer op de grond laten belanden. Iédereen binnen Oosterpoort gaat áltijd voor het mooiste werk, het grootste succes en het beste resultaat, daar ben ik ontzettend trots op! Maar vandaag zijn jullie ons Olympisch team.”
Jaap de Smit, manager van MST Oosterpoort: “Prachtig hoe krachtig dit team samenwerkt. Als Oosterpoort zijn we bijzonder blij met de hulp die we met MST kunnen bieden. Hierdoor kunnen veel jongeren en gezinnen met heel forse problemen thuis in hun eigen omgeving geholpen worden en moeten ze niet in een instelling geplaatst worden. MST is een geweldige werkwijze die bijdraagt aan de transformatie van de zorg”.

Over multisysteemtherapie (MST)
Multi Systeem Therapie (MST), is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs- en ander middelengebruik), bij wie plaatsing dreigt in de jeugdzorg plus. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen, die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboy-problematiek).

Deze intensieve vorm van behandeling onderscheidt zich onder andere, doordat slechts één deskundige MST therapeut wordt ingezet voor de meervoudige problemen binnen het gezin. Het hebben van slechts één contactpersoon biedt duidelijkheid. Dit is één van de essentiële kenmerken van MST voor het behalen van een maximaal resultaat.

Onderzoek wijst uit dat MST ook effectief is bij opgelegde behandelingen. Dit betekent dat het gemotiveerd zijn van de jongere geen voorwaarde is voor een succesvolle behandeling.

MST is wereldwijd met 550 teams actief in 14 landen waar jaarlijks 23.000 jongeren worden geholpen. In de 10 jaar dat MST in Nederland actief is, zijn hier al meer dan 5000 jongeren succesvol geholpen. MST is vaak de laatste stap om uithuisplaatsing, gedwongen opname of detentie te voorkomen.

“De hoogste vermelding in de databank van het NJi, bevestigt hoe krachtig en effectief de MST therapie is. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt na MST therapie nog 96% van deze jongeren thuis te wonen en 94% van hen niet terugvalt in de oude gedragsproblematiek. Zij gaan een kansrijke toekomst tegemoet. Dat is niet alleen winst voor de jongere, maar ook voor de samenleving.”