0

Voorkom uithuisplaatsing en schooluitval van jongeren met gedragsproblemen via effectieve gezinsbehandeling

Wat is MST?
Lees meer

MST: de succesvolle aanpak bij jongeren met gedragsproblemen

Jongeren met ernstige gedragsproblemen en het gezin waarin zij opgroeien, komen er soms samen niet meer uit. Multisysteem Therapie (MST) biedt voor deze gezinnen een oplossing.
MST is een intensieve behandeling aan huis, waarbij het gedrag van de jongere centraal staat. En waarin de sociale omgeving nauw wordt betrokken.

Jongeren leven immers in meerdere werelden tegelijk: thuis, op school, met vrienden en met hobby’s. Al die werelden hebben invloed op het gedrag van een kind. En kunnen onderdeel zijn van de oplossing door hen in de behandeling te betrekken. Zo kunnen moeilijke situaties in de toekomst samen opgelost worden. En kan het kind thuis blijven wonen. Zo werkt MST.

Meer weten? Start met MST thuis of start met MST in je organisatie.

Behaalde resultaten Cijfers MST regulier en SA

Samen doorbreken we negatieve spiralen en laten we kinderen opgroeien in hun eigen omgeving. Zo weten we uithuisplaatsingen en schooluitval van jongeren te voorkomen of verkorten.”

Brenda Huberts over zorgtraject ThuisBest en Multisysteem Therapie (MST)

Brenda Huberts (59) werkt nu ongeveer 6,5 jaar als Gespreksvoerder Jeugd & Wmo bij Gemeente Barneveld. Ze heeft meer dan 35 jaar ervaring als maatschappelijk werker in zorg en welzijn en richt zich nu op de doelgroep jeugd. Brenda zet zich in om gezinnen en hun kinderen zo goed mogelijk te helpen. Binnen Gemeente Barneveld…

Lees het hele verhaal