0

Voorkom uithuisplaatsing en schooluitval van jongeren met gedragsproblemen via effectieve gezinsbehandeling

Wat is MST?
Lees meer

MST: de succesvolle aanpak bij jongeren met gedragsproblemen

Jongeren met ernstige gedragsproblemen en het gezin waarin zij opgroeien, komen er soms samen niet meer uit. Multisysteem Therapie (MST) biedt voor deze gezinnen een oplossing.
MST is een intensieve behandeling aan huis, waarbij het gedrag van de jongere centraal staat. En waarin de sociale omgeving nauw wordt betrokken.

Jongeren leven immers in meerdere werelden tegelijk: thuis, op school, met vrienden en met hobby’s. Al die werelden hebben invloed op het gedrag van een kind. En kunnen onderdeel zijn van de oplossing door hen in de behandeling te betrekken. Zo kunnen moeilijke situaties in de toekomst samen opgelost worden. En kan het kind thuis blijven wonen. Zo werkt MST.

Meer weten? Start met MST thuis of start met MST in je organisatie.

Samen doorbreken we negatieve spiralen en laten we kinderen opgroeien in hun eigen omgeving. Zo weten we uithuisplaatsingen en schooluitval van jongeren te voorkomen of verkorten.”

Moeder: “elk probleem een uitdaging”

Judith is moeder van 2 jongens, van 16 en 18 jaar. Beide jongens hebben een ‘rugzak’. Haar jongste zoon is gediagnostiseerd met ODD en haar oudste met PDD-NOS en ADD. Dit vraagt nogal wat van ouders. Hoe ga je thuis om met moeilijke situaties. En wat doe je wanneer het dreigt te escaleren. Judith volgde…

Lees het hele verhaal